Přenášet se však dají i myšlenky a v trošku jiném smyslu i děti nenarozené. Dá se přenést chřipka, žloutenka a spousta jiných nemocí i všelijaká jiná havěť ohrožující nejen zdraví, ale často i dobrou pověst.

Přeneseme či přesuneme skoro všechno, co není zrovna přibité, někdy si vystačíme sami, jindy povoláme sousedy nebo přátele. Dokonce byl přenesen (přesunut) i historicky cenný kostel z původního místa kde stál po staletí, na druhé, z údolí na kopec, aby snad marně neskončil pod vodou na dně přehrady.

Těžce nasbírané životní zkušenosti, za něž každý zaplatí někdy více, jindy méně, to podle jejich výsledné hodnoty, se bohužel nedají sbalit do rance a předat (přenést) dál. Bylo by to krásné, smysluplné a člověk by sbíral rád a s chutí je odevzdal potomkům v naději, že aspoň částečně zmírní jejich pády nasměrované většinou přímo na ústa.

Ale ani národy nejsou schopny poučit se ze své vlastní, většinou krvavé, historie. Opečují si s jistým uspokojením své hrdiny, dokonce i ty, kteří položili své životy za něco, co nestojí ani za řeč, postaví jim pomníky a pokračují bez ponaučení dál.

I s našimi dětmi je to navlas stejné, jako to bylo s námi, kdy jsme odmítali poučování a už zkušené a prověřené rady rodičů či starších, a znovu a znovu jsme stoupali na tenký led, abychom na vlastní kůži zakusili nebezpečí a hloubku našeho pádu.

Je zvláštní, že to jediné, co nám nikdo nevezme a co můžeme dát jenom sami, tedy zkušenosti, si odnáší každý s sebou, ne proto, že by se snad z lakoty nechtěl podělit, ale jenom z prostého důvodu, že jsou ze zvláštních příčin nepřenosné. A uznejte, že technicky se jeví přenesení zkušeností jednodušší než přesun třeba těžké skříně, k němuž potřebujeme až čtyři lidi. U zkušeností si vystačíme v páru. Jeden vysílá a druhý nejen přijímá, ale především dbá.

Jak se to zdá jednoduché! Téměř bez námahy a bez placení můžeme dostat něco cenného, nebolí to, stačilo by jenom chtít. A přece to nejde.

Budeme přenášet kdeco, mordovat se s těžkými věcmi, jenom abychom je přemístili z jednoho místa na druhé, a vlastní, drahocenné zkušenosti, které bychom tak rádi zhodnotili přenosem, nedojdou ani sluchu, natož širšího uplatnění.

Zdá se, že lehce přenosné zůstanou nadále ty nejtěžší věci a také mobilní telefony a to i přesto, že jsou snad zdraví nebezpečné. Tak se potom v něčem vyznejte.

VĚRA FOJTOVÁ. Autorka je spisovatelka