Jako radní města, který ho nepodpořil, cítím potřebu vysvětlení. Na devětatřicátém jednání rady města, která se konala pětadvacátého června, jsme kromě běžných materiálů, které míváme k dispozici asi týden dopředu k prostudování, dostali takzvaně „z ruky“ několik materiálů.

Dva se týkaly kulturních akcí pořádaných městem Břeclav. Za prvé se jednalo o stavbu betonového pódia pod břeclavským zámkem, a to jako stavba dočasná na tři roky za zhruba čtyři sta tisíc korun. Přitom z pohledu příprav projektu opravy zámku a úpravy okolí zpracovaného architekty bezpečně vím, že sem nijak nezapadá, a že tedy jde o stavbu naprosto nahodilou. Tedy v době, kdy řešíme koncepce využití, ale i architekturu celého zámeckého areálu, postavíme uprostřed jakési velké betonové pódium, které by stejně muselo být po třech letech odstraněno? S tím nesouhlasím.

Druhý materiál byl pro mě naprostým šokem. Tvrdím tady naprosto otevřeně, že jsem nebyl nikdy nikým informován, že město Břeclav by mělo použít veřejné finance na organizování nějakého koncertu. Rozuměl bych třeba tomu, kdyby město poskytlo nějaký příspěvek na nějaký koncert. A tento koncert se mi svým složením opravdu líbí. Je vidět, že agentura pana Luďka Kabelky opět odvedla naprosto profesionální výkon.

Ze své vlastní zkušenosti vím, že pořádání takovýchto akcí je nesmírně náročné v celém spektru. Já jsem se ptal, proč pořadatelé neoslovili sponzory, proč nežádali o financování z jiných než veřejných zdrojů. Já osobně mám problém zvednout ruku pro nasměrování milionu korun na stoprocentní pokrytí nějakého koncertu či čehokoliv jiného, o čem vlastně nic nevím. Ptám se poté třeba rybářů, motokrosařů, nebo jiných: nechcete taky uspořádat nějaké závody za milion korun z městského rozpočtu?

Posléze se z novin dovídáme, že akce se přesunuje do Lednice. A dokonce, že se paní Dagmar Adámkové ve spolupráci s pořadateli podařilo finančně zajistit přípravu festivalu. Mám tomu rozumět tak, že paní místostarostka Adámková žádala milion korun z veřejných financí Břeclavi a posléze zajistila stejný koncert sponzorským krytím v Lednici? Proč tak nepostupovala již v Břeclavi? Problém bych tedy viděl v zanedbání komunikace při přípravách této akce a v nedostatečné přípravě, která nebyla dotažená do konce. Ale nevadí, každý má právo udělat chybu a snad se z ní propříště poučí.

Radek Buk. Autor je radní města Břeclavi