Na poslední chvíli se jí podařilo zahrnout hlubokou brázdu nízkého tlaku tak, že ve Valticích vůbec nepršelo. Její kontrola valtických vinohradů dopadla nad očekávání dobře. Vinohrady odkvetly, násada hroznů se jeví dobrá, ochranu proti chorobám, škůdcům a plevelům vinaři zvládají, zelené práce také, jen ta voda chybí. Vinaři, kteří odjížděli z vinohradů pod Rajstnou jako poslední, ji viděli, jak mečí do mraků. Tak snad příště tu brázdu nízkého tlaku nezahrne až tak moc, aby přece jen nějaký ten milimetr vody pěkně po zahradnicku spadl.

Musela zakročit proti dvěma podroušeným cykloturistům, kteří hledali víno ve vinohradě. Hnala je až na Růžovou, kde je dotrkala do prvního sklepa. Naštěstí tam byl zkušený vinař, který jim poskytl první pomoc. Navíc si vzala záštitu nad Otevřenými sklepy Valtice-Schrattenberg a má obavy, jestli toho 20. června všechno klapne.

František Schulz, Valtice