My, kteří jsme stáli u základů této strany na Břeclavsku, jsme šokováni činy a postoji některých členů vedení okresní ODS Břeclav a zejména komentáři v tisku ze strany pana Jiřího Kadrnky i poslance pana Pavla Suchánka. Je pozoruhodné, že člen Výkonné rady, poslanec, krajský zastupitel a další členové Oblastní rady neznají základní principy vnitrostranické demokracie. Odhlasovali totiž zrušení břeclavského sdružení bez jakéhokoliv upozornění jeho členské základny a na základě tak neuvěřitelných, dokonce i vylhaných důvodů.

Na jednání Výkonné rady ODS o vzniklé situaci účelově referovali právě pan Pavel Suchánek a pan Jiří Kadrnka. Druhá strana slyšení nedostala (ani se o něj nepokoušela), protože o projednávání věci v tomto termínu vůbec nevěděla.
Zrušení Místního sdružení ODS Břeclav proto pokládáme za akt politického gangsterismu některých okresních funkcionářů ODS Břeclav a výsledkem je obelhání Výkonné rady ODS.

Členové Místního sdružení ODS Břeclav se hromadně odvolali, v souladu se stanovami, proti rozhodnutí o odejmutí licence. Proto tedy mohla proběhnout Kadrnkou kritizovaná schůze. V čase jejího konání nebylo rozhodnutí o odejmutí licence ještě doručeno a odvolání odkládá účinnost rozhodnutí Výkonné rady. Proto tedy je jednání Břeclavských správné a jeho výsledky platné. Je urážející a neprozíravé pokládat osmdesát členů Místního sdružení ODS Břeclav za fanklub jedné osoby, jak uvádí pan Kadrnka v tisku.
Odsouzení jsou hodna také jednání členů Oblastní rady ODS s představiteli městské ČSSD za účelem rozbití jednoznačně pravicové koalice. Ptáme se: to je součástí plnění programového zaměření naší strany?

Prohlašujeme na závěr, že naším zájmem je dovést obě strany sporu k sebereflexi, k zasednutí k jednacímu stolu a k urovnání sporů. Stále je to možné udělat na místní úrovni. Naším zájmem je spravedlivé posouzení věci příslušnými orgány strany. Doufáme, že členové celostátní Smírčí komise ODS, pokud se jim dostane tento případ k projednání, budou mít odvahu věc spravedlivě posoudit (a případně i revidovat) nešťastné rozhodnutí Výkonné rady ODS.(redakčně kráceno)

Jaroslav Cabal, Jiří Rufer,
Milada Popelková, Jiří Kučera