Firma, která zaměstnává pětadvacet lidí, vsadila na síť vlastních prodejen pod značkou Kouzelné spaní, v nichž nabízí ucelený sortiment pro zdravé spaní. Ukázkovou prodejnou se od loňska chlubí přímo v Břeclavi. Jak ale s úsměvem říká jednatel společnosti LB BOHEMIA Lubomír Bednár, firma je stále ve vývoji.

Když se ohlédnete zpátky, jaké byly začátky?

Když zavzpomínám na počátky vzniku společnosti LB BOHEMIA, jak na okolnosti, tak i na podmínky, ve kterých jsem se nacházel, tak musím konstatovat, že mám být za co Bohu vděčný. Nepocházím z rodiny, která by měla podnikatelský potenciál, ani mé vzdělání mi nedávalo sebevědomí či jistotu do podnikání, 
o peněžní situaci ani nemluvě. Musel jsem si půjčit vlastně i auto, se kterým jsem podnikání rozjížděl. To nebyly vhodné podmínky pro vznik firmy. Ale co bylo podstatné, nechyběla mi motivace a víra, že i to málo, co mám, může stačit na to, abych svůj sen malými krůčky zhmotňoval.

Měl jste nějakou vizi?

Má počáteční vize byla nabídnout kvalitnější matrace na lůžková oddělení jak v nemocnicích, tak i ve všech sociálních a pečovatelských zařízeních. Tato vize vznikla přímo při osobní zkušenosti na nemocničním lůžku. Svou zapáleností jsem si získal velký počet odborníků ze vzpomínané sféry, kteří se podělili o své zkušenosti a nápady, jež by ke zkvalitnění lůžkového fondu pomohly. Když naše matrace obdržely na mezinárodních zdravotnických výstavách první ocenění, vnímal jsem to jako potvrzení toho, že jdeme správnou cestou.

Co vás v tom utvrdilo?

Když jsme v roce 2008 získali cenu Hospodářských novin Firma roku. Byla to satisfakce za všechnu tu práci a odříkání, která nás všechny opět povzbudila, že to, co děláme, děláme dobře a že můžeme i svou troškou přispět k potřebám lidí zmírnit jim dlouhé strádání na lůžku. Dnes tyto zkušenosti aplikujeme i do matrací, které jsou určené do běžných domácností. Naší nejmladší divizí ve společnosti je výdejna zdravotnických pomůcek, prostřednictvím které dodáváme kompenzační výrobky hrazené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Bezúplatně nabízíme dovoz, montáž i zaučení, což dříve pro handicapované občany nebylo běžné.

Chováte se stejně nadstandardně i ke svým zaměstnancům?

Protože se považujeme za rodinnou firmu, jsou benefity různé, cílené na daný okamžik a aktuální potřebu zaměstnance. Nic není dané tabulkově, ke každému přistupujeme individuálně. Potřeby se velmi různí a my se snažíme na ně reagovat, ať už se jedná o osobní život, přes bezúročné peněžní výpomoci až po například vytvoření podmínek pro studium. Nesmírně mě těší, když mám vedle sebe spokojeného zaměstnance.

Jakou velkou důležitost kladete při výrobě na ekologii?

My nevyrábíme pěny ani jiné suroviny, nejsme tedy ti, kteří by jakkoliv zatěžovali životní prostředí.

Podílíte se také na podpoře konkrétních akcí?

Jistě. Ve zdravotnických zařízeních po celé České republice se zapojujeme do různých sponzorských programů, podporujeme každoročně například i sportovní dny vozíčkářů. Dáváme také dary na nemocniční oddělení nebo domovům pro seniory, kde řeší výraznější problém. Považujeme to za svoji svatou povinnost dát desátek ze zisku. Podporujeme projekty adresně a bez nějaké publicity.

Připravujete v současnosti něco nového?

Horkou novinkou je speciální matrace pro seniory, která vzniká ve spolupráci s odborníkem na danou oblast. Ukážeme ji v sobotu šestnáctého listopadu v pořadu televize Nova Rady ptáka Loskutáka. Novinku představí pan doktor Jiří Neumann, specialista na pohybový aparát. Nejsem génius, že bych sám vymyslel něco převratného, jen vnímáme potřeby našich klientů z každého spektra naší činnosti. Taková matrace určitě také v domácnosti nabídne vysoký komfort pro regeneraci organizmu.

Máte nějaký nesplněný sen?

Naším dosud nenaplněným snem je vybudovat dům důstojného stáří, ve kterém bychom zužitkovali dosavadní zkušenosti z oblasti pečovatelských služeb a tak dovršili poslání naší společnosti pomáhat. Nejsme firma, která je fabrikou na peníze, ale společností, která myslí i na potřeby těch druhých. Těší nás, když můžeme naplňovat poslání být užitečnými pro ty, kteří nás potřebují. Je nám ctí, že si naše matrace oblíbil již zesnulý prezident Václav Havel, olympijská vítězka Barbora Špotáková či slovenský hokejista Žigmund Pálffy, ale také mnoho a mnoho dalších lidí. Dalším mým snem je předat naši rodinnou firmu mým následovníkům, kteří budou pokračovat v této tradici a hodnotách.