Po dva víkendy se areál tvrdonických národopisných slavností zaplní lidmi. Na blížící se jednašedesátý ročník Podluží v písni a tanci totiž naváže hlavní týden oslav 750. výročí od první písemné zmínky o obci.
Návštěvníky Tvrdonic toho čeká v první polovině příštího měsíce spousta. Třídenní folklorní slavnosti začnou v pátek šestého června. „Hlavním bodem programu stále zůstává soutěž Stárek Podluží, která začne v sobotu v podvečer. Ucelenou nabídku slavností dotváří již zavedené pořady, jakými jsou například dětské přehlídky nebo soutěže ve zpěvu a tanci," uvedl tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík.

V tento den si lidé ve Tvrdonicích připomenou také šedesáté výročí založení souboru Břeclavan.

„Ludé vojnu nechcú"

V bohatém programu nebude chybět ani několik novinek. Například nedělní komponovaný pořad k dalšímu výročí sto let uplyne od vypuknutí první světové války. „Pásmo nese název Ludé vojnu nechcú a vystoupí v něm Vojensko-historický spolek z Brna, CK dechová hudba Letovice a doplní je i soubory z regionu," upřesnil starosta.
Festival zahájí tradičně v pátek přehlídka dechových hudeb. O den později po průvodu vystoupí před diváky řada dětských souborů. Začátek soutěže v tancích hošije, vrtěná, verbuňk a o Stárka Podluží naplánovali pořadatelé na půl osmou večer.

Sobotní večer završí koncert Národopisného souboru Břeclavan, po němž bude následovat lidová veselice.
V neděli dopoledne se sjede chasa na vozech tažených koňmi na náměstí. Podluží v písni a tanci pak uzavře právě pásmo Ludé vojnu nechcú, které fokloristé odstartují ve čtyři hodiny odpoledne.
V sále Slovácké chalupy se mezi tím koná výstava k 750. výročí první písemné zmínky o Tvrdonicích.
Hlavní den oslav tohoto jubilea bude v sobotu čtrnáctého června. „Je to kulaté výročí, proto si dáme záležet," sliboval starosta už dříve.
Zvláště mladší generaci chtějí Tvrdoničtí nalákat na koncert populární slovenské skupiny Desmod. Své hudební nástroje a hlasivky rozezní od devíti hodin večer, před nimi vystoupí rocková předkapela Šroti.
Akci zahájí Tvrdoničtí ve dvě hodiny odpoledne, kromě hudby zvou na mnohé další. „Návštěvníci se mohou opět těšit na dětské soutěže, vystoupení folklorních souborů, ukázky své práce předvedou i dobrovolní hasiči z Tvrdonic. Po celý den budou otevřené vinné sklepy," pozval Tesařík.

Zábava pro děti

Hlavní program se uskuteční na jevišti areálu, na takzvaném „malém kole" se o zábavu pro děti postará mateřské centrum Slunéčko. Divákům se představí i skupina historického šermu Fidentia et Honor.
První písemná zmínka o Tvrdonicích pochází z roku 1264, kdy obec náležela k Týneckému, později pak Lichtenštejnskému panství. Od nepaměti byly Tvrdonice zemědělskou osadou, jejíž důležitou součástí bylo rybářství. (dr)

Vyhlíží největší akce letošního roku. Tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík představuje červnové slavnosti i další dění v obci. K dalšímu ročníku Podluží v písni a tanci říká:

Stále jsme hybatelem kulturního dění na Podluží

Folklor, výročí, nová kniha i smuteční síň. Tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík v rozhovoru shrnul plánované akce v typické obci regionu Podluží. Nastínil chystané novinky. Blíží se dny, kdy se Tvrdonice dostanou do centra pozornosti. Znovu i díky slavnostem Podluží v písni a tanci. „Připomínáme si jejich jednašedesátý ročník," podotkl starosta.

Tvrdonice jsou se slavnostmi Podluží v písni a tanci nerozlučně spjaté. Co tato folklorní akce pro obec znamená?
Především velkou prestiž. Dlouhá tradice slavností dokládá i jejich význam. Ukazuje se, že Tvrdonice jsou v tomto ohledu stále hybatelem kulturního dění na Podluží. Spoluvytváříme kulturní hodnoty regionu, které založili naši předci a předáváme je dalším generacím. Není vždy jednoduché udržet nastavenou laťku, ale snažíme se dál rozvíjet tradice a budovat toto bohatství dál. Za to patří velký dík dobrovolníkům, kteří se na celém programu už několik let podílí.

Letos navíc uplynulo 750 let od první písemné zmínky o Tvrdonicích. Jak výročí během roku slavíte?
S oslavami jsme začali už na začátku roku obecním plesem. Místní okrašlovací spolek chystá speciální výstavu mapující historii obce, kde budou zastoupeny dobové dokumenty, plány i archivní fotografie. Vyvrcholením našeho snažení bude slavnostní večer s bohatým programem čtrnáctého června. Uskuteční se v tvrdonickém amfiteátru.

ZÁSTUPCE OBCE. Tvrdonickým starostou je už třetí volební období Zdeněk Tesařík.

U příležitosti výročí má vyjít i nová kniha o nedávné historii obce. Jak jste ji pojali, co v ní najdeme a kdy bude vydaná?
Kniha, kterou připravujeme ve spolupráci s odborníky na historii a etnografii, mapuje historii Tvrdonic od roku 1990. Lidé v ní najdou texty a fotografie ukazující změny, kterými obec za posledních více než dvacet let prošla. Nezapomněli jsme ani na naše významné rodáky, připomeneme jejich úspěchy na poli sportovním, kulturním či vinařském. Předpokládáme, že kniha by měla vyjít v průběhu srpna nebo září.

Národopisný areál se Slováckou chalupou jsou symbolem obce, hodláte jej ještě zvelebit?
Amfiteátr byl vybudovaný už v padesátých letech minulého století, jeho rekonstrukce proto byla nutná. Opravy se snažíme provádět postupně. Výměnu laviček a zastřešení jeviště už máme za sebou, zvládli jsme také částečně vyřešit i zakrytí hlediště, to před nepřízní počasí chrání dřevný přístřešek. Do budoucna chceme vyměnit střešní krytinu na Slovácké chalupě a dokončit drobné úpravy okolí.

Čím se ještě Tvrdoničtí kromě folkloru mohou pochlubit a lákají návštěvníky?
Obec se nachází v údolí nivy řeky Moravy, okolní příroda láká k výletům a procházkám s dětmi. Tvrdonice jsou součástí přírodní rezervace Stibůrkovská jezera. V lokalitě se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a vzácná hnízdiště ptáků. Zaměříme-li se na památky, významným prvkem obce je budova bývalé základní školy z dob Lichtenštejnů. Pro budovu se v současnosti snažíme najít nové využití.

A co Tvrdonice a víno?
Jsem velmi rád, že mimo folkloru naši obec reprezentují i úspěšní vinaři. Největší vinařství z nich jsou Vinařství Čech, Vinařství Kosík, BMV Balga a Vinařství Uher. Dosahují skvělých výsledků jak doma, tak v zahraničí. V obci ale pěstují víno i malovinaři, kteří pod hlavičkou Českého zahrádkářského svazu vyrábí také skvělá vína za použití moderních technologií, poctivě a s láskou.

Jaké máte spolky a organizace, které se na kulturním a společenském dění ve Tvrdonicích podílejí?
Tvrdonice mají bohatý spolkový život. Za všechny jmenujme: Okrašlovací spolek, Mateřské centrum Tvrdonice, motorkářský spolek Podluží Riders, TJ Sokol, Český svaz rybářů i zahrádkářů, sbor dobrovolných hasičů, Judo Tvrdonice, Slovácký krúžek Tvrdonice nebo folklorní soubor Svéráz.

Když pomineme kulturní akce, co plánujete v obci v následujících letech? Rýsují se již nějaké nové projekty?
Chtěli bychom postavit smuteční síň, její podobu už vybrali obyvatelé v anketě. Dále pracujeme na projektu rekonstrukce bývalé základní školy. Plánujeme vybudovat byty pro seniory. Čekají nás i opravy a rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace, z důvodu výměny plynového potrubí pak také opravy chodníků a silnic. (dr)