Klobouky u Brna, to jsou zajímavosti unikátní na celé jižní Moravě i úspěšné investice, mezi nimiž vyniká například nový dopravní terminál. Ten se dočkal ocenění Stavba Jihomoravského kraje za rok 2013. „Konkrétně v oblasti dopravních staveb. Je to úspěch, kterého si velmi ceníme," upřesnil kloboucký starosta Zdeněk Lobpreis.
Vedení radnice rozprostřelo modernizaci města do tří etap. Tou první je zmíněný terminál v centru a příjezdové cesty za celkových 43 milionů korun. Dotace pokryla necelou polovinu, zbytek uhradily peníze z městského rozpočtu. „Částka byla vyšší kvůli silnicím, které nebyly součástí projektu a dotace se na ně tím pádem nevztahovala," vysvětloval starosta, jenž je spokojený s praktickou i estetickou stránkou stavby. „Splňuje to naše představy," přikývl Lobpreis.

Výměna oken

Druhá část modernizace se týká zbytku náměstí, na kterou Kloboučtí požádají letos o dotace a třetí je zkulturnění zámeckého nádvoří. „Zvelebíme také místo před areálem střední odborné školy, kde je přerostlá zeleň. Tu bychom chtěli nahradit odpočinkovou zónou s pergolou porostlou vinnou révou. To je v plánu na příští rok," oznámil starosta s tím, že dojde i na rekonstrukci městské střední odborné školy: výměnu oken, dveří a zateplení.Navštivte Klobouky u Brna.
Další práce se týkají tamní sokolovny. V srpnu začne oprava a rozšíření budovy. V říjnu pak přijde řada na modernizaci kanalizace na většině území města. Představitelé radnice by také rádi vybudovali bezdrátový rozhlas, na nějž chtějí dotaci.
Město se může chlubit i řadou netradičních zajímavostí. Jednou z nich je například nevšední počet škol, jenž připadá na současných dva tisíce tři sta obyvatel. Jsou čtyři. „Ze zákona máme mateřskou a základní školu. Navíc ale máme ještě střední odbornou školu a městské víceleté gymnázium," vyjmenoval Lobpreis.
Čím to, že se jim v náročné ekonomické době, kdy se řada středních škol slučuje, daří udržet obory a místa pro tolik žáků a studentů? „Samozřejmě to s sebou nese zátěž pro rozpočet, ale daří se nám třídy zaplnit, takže se náklady rozmělňují. Vděčit za to můžeme dobré práci ředitelů. Ti se sami snaží získat peníze na různé pomůcky. Mým přáním je, abychom školy udrželi i nadále a aby vychovávali odborníky pro celou republiku," vyjádřil se Lobpreis.

Devět církví

Za zmínku stojí rovněž nebývalé množství církví v městské části Bohumilice, kde žije jen něco málo přes dvě stě obyvatel. Jsou devíti různých vyznání. Starosta směrem k Bohumilicím vyslal pochvalu, mimo jiné za aktivní mládež, která se zapojuje do společenského dění. „Pořádají různé kulturní akce. Jde o sdružení přátel Bohumilic. Dělají svoje hody, košty vín, masopust nebo zabijačku. Snaží se," konstatoval Lobpreis. Bohumiličtí na sebe upozornili také sjezdem tamních rodáků, kteří se do městské části vydali před čtyřmi lety.