Ladná Obec Ladná je klidné místo na jihu Moravy, rozkládá se na levém břehu řeky Dyje, asi pět kilometrů od Břeclavi. Obcí prochází železniční koridor na trase BrnoBřeclav a dálnice D2 spojující Brno a Bratislavu.
Obec patří do regionu Podluží, kde se doposud udržují lidové tradice, a zároveň je místem, které se rozvíjí. Ladnou by neměli vynechat zejména příznivci pěší turistiky a cykloturistiky, protože je ideálním místem pro vstup do Lednicko-valtického areálu, kulturní památky v seznamu UNESCO. Do katastru obce zasahuje oblast biosférické rezervace Dolní Morava, přírodní park Niva Dyje, Lednicko-valtický areál a chráněné území Natura 2000.


Současnost obce

V obci je zřízen I. stupeň základní školy a mateřská škola, služby pro občany zajišťuje pošta, prodejna potravin se smíšeným zbožím, večerka a květinářství. Sportovní vyžití nabízí travnaté fotbalové hřiště a tenisové kurty, od poloviny roku 2014 bude sportovcům k dispozici stavba multifunkčního objektu tělocvičny a kulturního domu na prostranství u budovy školy. Děti mohou trávit volný čas na dětském hřišti v parku Rasovna. V obci jsou tři pohostinství a tři soukromé ubytovny.

Působí zde několik firem, největším zaměstnavatelem je ALBA-Metal, spol. s r. o., KOVO Prudík a BOS, s. r. o., na katastru obce podniká několik soukromých zemědělců. Podnikatelská činnost je spojena zejména s drobnými řemesly.


Společenský život

Kdo chce, ten si zábavu najde, protože se v obci konají akce pro všechny generace, např. country večery, disko, zábavy s dechovou hudbou nebo vánoční koncerty v kostele. Oblíbenými akcemi pro děti je Pálení čarodějnic spojené se soutěžemi, hrami a táborákem, dále velikonoční nebo vánoční dílny, které chystá škola.
Nejvýznamnější událostí roku jsou tradiční hody a hodky, které se konají v září. Jejich součástí je již patnáct let takzvané předhodovní zpívání, které připravuje mužácký sbor. Kromě tradičních zvyklostí vznikly v posledních letech akce, které navštěvuje mnoho místních občanů i návštěvníků z okolních obcí.


Stále větší oblibu získává fašank, který se v obci konal poprvé před čtyřmi lety. Od rána probíhá před obecním úřadem zabijačka, po poledni jde průvod s chasou a maskami po obci, kde zastavuje u takzvaných „hospodářů". Několik ročníků má za sebou soutěž ve vaření gulášů a zelňaček, které připravuje pohostinství U Parku. Soutěže se účastní místní týmy například obecní úřad, mužský sbor, tenisový klub nebo fotbalisté.
V červenci se bude konat III. ročník fotbalového turnaje, ve kterém změří své schopnosti týmy složené ze zástupců jednotlivých ulic. I v zimě se v Ladné konají akce například Mikulášská nadílka před kostelem, kam přijíždí Mikuláš s anděly na voze. Loni poprvé se konala akce „Česko zpívá koledy", ke které se připojili i ladenští občané.

OÚ Ladná


Kostel v Ladné oslaví letos v listopadu 100. výročí
Ladná Jubilejní 100. výročí postavení kostela si farníci připomenou Slavností posvěcení kostela, kterou dne 9. listopadu 2014 vykoná brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Kostel sv. archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštejna. Podle obecní kroniky souvisí stavba kostela s lanštorfskou honitbou. V roce 1910 měla vypršet její nájemní doba a místní občané se shodli, že obecní honitbu pronajmou na dalších 12 let opět Janu II., knížeti z Lichtenštejna. Současně chtěli knížete požádat, aby v obci vystavěl na vlastní náklady větší kapli, neboť ta dosavadní již nestačila. Jednání byla úspěšná a kníže přislíbil vystavět na obecním pozemku kostel i s vnitřním vybavením.

24. září 1911 byl položen základní kámen. Posvětil jej podivínský farář František Špička a správce lanštorfské školy Josef Dostál sepsal pamětní list o celém postupu jednání mezi obecním zastupitelstvem a knížecí správou. Tento list byl společně s tehdejšími mincemi uložen do základního kamene.

Stavební plány vypracoval, stejně jako pro kostel v Poštorné, knížecí architekt Karl Weinbrenner, který pro lanštorfský chrám zvolil novorománský styl. Fara Ladná odedávna patřila k farnosti podivínské.
V Ladné stával kostel, který existoval ještě v roce 1663, není známo, za jakých okolností zanikl. Kostel sv. archanděla Michaela byl postaven v letech 1911 14, na takzvané hrubé mše se však až do roku 1955 chodívalo do Podivína.

OÚ Ladná