Dnes se může firma Kovo Staněk pochlubit dvěma moderně vybavenými provozy. Vedle Brumovic i v Kloboukách u Brna, kam se přesunula výroba komponentů pro kolejová vozidla i produktů z hliníku a nerezi. Další výrobní program tvoří zakázková kovovýroba a produkce tryskacích zařízení. „Naše výrobky dodáváme nejen na český trh, ale také do zahraničí. Kromě Německa, Rakouska, Slovenska a jiných evropských zemí i na východní trhy," shrnul Antonín Staněk, který stále stojí v čele společnosti.

Co si představíte, když se řekne, že se firma chová odpovědně?
Je hodně kritérií, podle kterých bychom mohli soudit, zda se firma chová odpovědně, nebo ne. Mezi ty důležité patří, že by měla podnikat transparentně, dále by měla udržovat pozitivní vztahy se zákazníky, dodavateli i ostatními obchodními partnery. A také by se měla chovat šetrně k životnímu prostředí. A to si myslím, že naše firma splňuje.

Jak velký důraz klade společnost Kovo Staněk právě na ekologii a ochranu životního prostředí?
Naše firma svou výrobní činností není zdrojem ekologické újmy pro své okolí a nepředstavuje žádná závažná rizika, co se týká ochrany životního prostředí. Protože nám však není ekologická problematika neznámá, klademe mimo jiné důraz na odpadní materiály vznikající výrobou, kdy je jejich nemalá část vytříděná k recyklaci. Všechny dále nevyužitelné odpady třídíme podle druhu, složení či tříd nebezpečnosti a v souladu s legislativou je předáváme autorizovaným firmám k likvidaci.

Přestože se naše firma řadí k menším producentům obalů uvádějících je na trh, tak i na ni spadá povinnost obaly evidovat se zapojením do systému sdruženého plnění EKO-KOM. Plníme si také předepsané povinnosti týkající se vyjmenovaných zdrojů znečišťujících ovzduší, u kterých na základě autorizovaného měření doposud nikdy nebyly překročené stanovené limity. Dbáme rovněž o rozvoj vědomostí našich zaměstnanců, a proto zajišťujeme účast na školeních a seminářích týkajících se firemní ekologie.

Co je pro vás nejdůležitější ve vztahu k zákazníkům? Sázíte kupříkladu na certifikované systémy kvality?
Pro nás je nejdůležitější odborný a profesionální přístup k jednotlivým zákazníkům. Vycházíme vstříc jejich specifickým přáním a požadavkům a dodáváme zařízení přímo na míru.

Kovo Staněk dnes vlastní rozsáhlý strojový park s nejmodernějšími technologiemi pro kusovou i sériovou výrobu. Je také držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 15085-2CL1 a některých dalších. Firma se neustále rozrůstá a upevňuje svou pozici na mezinárodním trhu.

Nabízíte pro své zaměstnance nějaké benefity? Vycházíte jim vstříc například v oblasti rozšiřování kvalifikace?
Našim zaměstnancům přispívá firma na stravenky a po uplynutí zkušební doby jim také platí část penzijního připojištění. Některým zaměstnancům rovněž umožňujeme pružnou pracovní dobu, nebo zkrácený pracovní úvazek. Jde především o rodiče malých dětí.

Nabízíme také další odborné vzdělávání stávajících i nově přijatých zaměstnanců. Je zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace. Mezi nejvíce využívané oblasti rozšiřování kvalifikace patří zejména svařování a lepení.

Podporujete na Břeclavsku nějaké veřejné akce a aktivity, například sportovní nebo kulturní?
Jistě. Dáváme sponzorské dary brumovické základní a mateřské škole. Stejně tak i Mateřské školce Pastelka v Hustopečích a brumovické sokolské organizaci. Přispíváme rovněž na plesy nebo rybářské závody.