Jakými akcemi žije Vrbice během roku?

Lze říci, že u nás „na Vrbici" se koná takřka téměř každý týden nějaká akce. Mnohé menší jsou určeny místním, velké stěžejní akce pro širší okruh veřejnosti bych rád vašim čtenářům představil.

První z nich bývá v dubnu pod názvem Výstava vín, další akce bývá začátkem května pod názvem Z kopca do kopca. Letos bude 10. května.

Je zajímavá pro celou rodinu, dospělí si mohou projít místní vinařské sklepy, zatímco jejich děti soutěží na koloběžkách a mají o zábavu postaráno. Obě zmíněné akce probíhají v režii spolku Vinaři Vrbice.

A co letní a další akce?

V červnu u nás probíhá akce Vrbecká dědina aneb Setkání mužáků v hodové búdě. Pořádají ji Mužáci z Vrbice, což je velice aktivní spolek v obci, který zde pomáhá udržovat tradice a obec velmi dobře reprezentuje navenek. Loni vydali CD s názvem „Rodnej dědině". Mohu prozradit, že coby starosta jsem na „Mužáky" náležitě pyšný.

Hlavní akcí celého roku bývají u nás tradiční krojované hody, konají se poslední srpnový víkend. Bývá to třídenní hodové veselí, na které se sjíždí i rodáci a přátelé obce.

Týden po hodech následují Dětské hodky, které jsou v režii spolku Okolo Luže. Na této akci se ukážou nejmenší obyvatelé obce v krojích.

Vztah ke kroji a tradicím je třeba v dětech zakotvit odmalička. Čtrnáct dní po hodech ve Vrbici následuje akce Zarážení hory. Rád bych zmínil i akci v závěru roku, kterou je Žehnání mladých vín tradičně 27. prosince.

V obci máte také další spolky a organizace, které se na kulturním a společenském dění ve Vrbici podílejí, můžete některé jmenovat?

Mezi aktivní spolky patří také spolek Okolo Luže. Ten se původně věnoval ochotnickému divadlu, postupem času se jeho náplň rozšiřovala a dnes se věnuje převážně dětem a folklórním záležitostem.

Při řadě akcí pro děti pomáhají i místní škola a školka a sdružení rodičů a přátel školy, nemálo akcí probíhá v novém Centru volného času Kalubáček, kde funguje keramická dílna, hudební zkušebna a místnost pro hraní nejmenších dětí s rodiči. Akce se konají také v místní knihovně a Muzeu Vrbice. Zapomenout nemohu ani na sport, neboť letos se našemu fotbalovému klubu FK Vrbice 1959 daří, z čehož máme radost.

Do života v obci se aktivně zapojuje i místní farnost a chrámová schola Kamínek. Schola Kamínek každoročně pořádá Předadventní koncert, účastní se představení Živého Betléma a účinkuje při slavnostních mších, ale i na svatbách, při prvních svatých přijímáních o Velikonocích a podobně.

Jak jsme slyšeli odjinud, díky akci Z kopca do kopca se u vás ve Vrbici staly prý koloběžky jakýmsi fenoménem, co je na tom pravdy?

Koloběžky jsou tu hodně rozšířené, sám mám také jednu. Nyní mám zapůjčenou k testování i elektrokoloběžku, na které vyjíždím po obci na kontrolu stavebních aktivit obce. Je to ekologické, šetří to čas a oproti autu je to nesrovnatelně levnější.

Vrbice leží na trase cyklostezek, pomáhá to v něčem i obci?

Od jara do podzimu se to cykloturisty „na Vrbici" jen hemží. Je to také díky cyklotrasám, které probíhají přes naší obec jsou tři.

V obci také funguje řada penzionů. Musím přiznat, že slabou stránkou naší obce je stravování, ale blýská se na lepší časy. V přípravě je také místní stezka, kterou však spustíme po realizaci projektu retenční nádrže a rybníku Kalub.

Chystáte ve Vrbici v oblasti společenského dění nějakou „horkou" novinku?

Na červen plánujeme vydání první knihy o Vrbici. Její název bude Vrbice setkávání s minulostí. Na knize se podílí spousta místních dobrovolníků.

Kniha bude pokřtěna na akci Vrbecká dědina, která se letos koná 14. června.


Eva Bártíková