Berendsen pronajímá pracovní oděvy a vstupní rohože dalším firmám. Součástí pronájmu je veškerý servis, to znamená praní, doprava, opravy i skladování oděvů, které zůstávají majetkem velkopavlovické společnosti. Momentálně zajišťuje velkopavlovický Berendsen pronájem 350 tisíc kusů oděvů. Firma ve Skandinávii sama navrhuje vlastní kolekce pracovních a ochranných oděvů.

Mezi zákazníky v České republice patří malé i velké firmy různorodých vlastníků napříč průmyslovými obory. „Vidím velký potenciál na trhu pro to, co děláme. A to hlavně v oblastech přístupu k hygieně, k nefinančním benefitům pro zaměstnance i bezpečnosti práce," říká čtyřicetiletý ředitel společnosti Tomáš Střelský, který stál před šesti lety u vzniku českého Berendsenu v dočasných prostorách v Modřicích u Brna. Na jaře 2010 pak otevřela firma nově postavené moderní středisko ve velkopavlovické průmyslové zóně.

Co si představíte, když se řekne, že se firma chová odpovědně? Platí toto spojení i pro firmu Berendsen?

Představím si, že taková firma dodržuje naprosto všechno, co dodržovat má. Snažíme se, abychom toho byli příkladem. Jsme firma maximálně transparentní. Na odpovědné chování máme sepsaných několik firemních politik etickou, protiúplatkářskou a protikorupční, respektujeme zákony o hospodářské soutěži, stavíme se také proti podvodům a krádežím. Nejsou to jen plané řeči na papíře, tyto zásady uplatňujeme a vyžadujeme v každodenní praxi.

Jak velký důraz klade vaše firma na ekologii a ochranu životního prostředí?

Maximální. Jsme v této oblasti hodně vepředu a ve spolupráci s našimi dodavateli sázíme na nejmodernější trendy v oblasti spotřeby energií a šetrnosti chemických prostředků. V naší prádelně najdete pouze moderní tekuté prací prostředky. Lidově řečeno, pereme jen s využitím vody a mýdla, tedy velmi šetrně vůči oděvům i životnímu prostředí. Přesto jsme připojení na nedalekou průmyslovou čistírnu odpadních vod. Každý měsíc registrujeme ve firmě emise oxidu uhličitého a neustále si hlídáme spotřebu energií. V provozu spalujeme výhradně zemní plyn.Chováme se odpovědně.

Co je pro vás nejdůležitější ve vztahu k zákazníkům?

Partnerství, to je základní rys firmy Berendsen. Jsme pro naše zákazníky partnerem a stavíme se k jejich požadavkům vždy čelem. Snažíme se být ke každému vstřícní, féroví a pokud možno v každé situaci se domluvit. Je to hodně o komunikaci. Zajišťujeme službu, která je živá a vyvíjí se každý týden.

Největší přínos pro zákazníka vidím bezesporu v tom, že se v oblasti pracovních oděvů a vstupních rohoží o nic nemusí starat. Každá firma má k dispozici několik sad oděvů a my kromě praní, údržby, pravidelné výměny a rozvozu zajišťujeme i jejich skladování a evidenci.

Nabízíte pro své zaměstnance nějaké benefity? Vycházíte jim vstříc?

Samozřejmě. Všem zaměstnancům poskytujeme příspěvek na stravenky, k dispozici mají oproti zákonné povinnosti také týden dovolené navíc. Dbáme i na kariérní postup, několik konkrétních příkladů ve firmě dokazuje, že to nejsou jen prázdná slova. Máme pracovníky, kteří studují, na pracovišti organizujeme kurzy angličtiny. Snažíme se vytvářet dobré pracovní prostředí i zázemí a být vstřícní vůči všem požadavkům. K firemní kultuře patří také neformální akce pro zaměstnance.Logo společnosti Berendsen.

Jak funguje spolupráce s městem Velké Pavlovice?

Dobře, město nám nyní vyšlo vstříc, když jsme je oslovili s požadavky týkajícími se dalšího rozvoje našich aktivit. Jsme domluvení na odkupu vedlejšího pozemku, který jsme chtěli včetně již existující silnice. Radnice nám vyhověla, což nás pochopitelně těší.

Prostory rozšiřujeme už nyní, přistavujeme halu, se kterou zdvojnásobíme naši plochu. Důvodem je naplněná dosavadní kapacita, kterou ještě letos zvětšíme na trojnásobek. S otevřením nové části počítáme počátkem prosince. Kromě navýšení kapacity nám umožní i zvýšení kvality s ohledem na jednotlivé segmenty zákazníků, například čistější prostředí pro potravinářský průmysl.

Podporujete na Břeclavsku konkrétní kulturní či sportovní akce a aktivity? Pomáháte potřebným?

Až do loňského roku jsme vzhledem k velkým investicím nevytvářeli zisk. S ohledem k tomu podporujeme lokální komunitu a potřebné zatím spíše jen v symbolické míře. Jedná se o drobnější částky na kulturní akce nebo například podpora velkopavlovickému ekocentru. Abychom mohli být v této oblasti aktivnější, musíme nejdříve vyrůst a prokázat výsledky.