Další díly seriálu Cyklo tip na výlet naleznete ZDE

Vydejte se z Břeclavi do Valtic a okolí překrásnou krajinou, která byla po čtyřicet let ukryta oku obyčejného smrtelníka.Jako výchozí bod lze zvolit kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, který leží na Lichtenštejnských stezkách. Po jedné z nich - Poštorenské stezce - se dostanete k železničnímu přejezdu na silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal. Za přejezdem doleva po Poštorenské stezce dovede vás k tomuto přechodu mnohem hezčí trasou kolem přírodní rezervace u Františkova rybníka. Tady už stezka kopíruje Česko-rakouskou příhraniční trasu.

Kolem hraničního přechodu profrčíte rovně a zpevněná cesta vás dovede na rozcestí u Bořího dvora. Pokračujte dále po Valtické trase, která vás mírně zvlněnou krajinou zavede na okraj Valtic, k tzv. Celňáku. Za ním se dáte doprava po panelové cestě, pozor na prudký sjezd. Mezi vinicemi se dostanete ke kopci, který je nejprudší na celé dnes popsané trase. Můj „cyklotachometr“ tady naměřil rychlost při sjezdu 81 km/h, ale raději nejezděte na rekord…

Pohled na Kolonádu na kopci zvaném Reistna v nadmořské výšce 291 m (nejvyšší bod Lednicko-valtického areálu) stojí za výšlap. Tato vyhlídková stavba z počátku 19. století byla postavena jako vzpomínka Jana Josefa I. z Lichtenštejna na svého otce a bratry. Dnes je přístupná a z jejího ochozu se vám naskytne nádherný výhled do okolí.

Pod Reistnou se ocitnete přímo u hraničního přechodu do Rakouska, ale vy se dáte po Valtické stezce (kopíruje cyklostezku č. 411 a vinařskou stezku Mikulovskou) směrem na Úvaly. Ves ležící jihovýchodně od Valtic v údolí mezi kopci patřila až do roku 1920 stejně jako Valtice k Dolním Rakousům. V roce 1964 byly Úvaly sloučeny s městem Valtice a jsou od té doby jeho místní částí. Kostel zasvěcený sv. Stanislavu je památkově chráněný. Místní vinice Úval a Slunečné údolí dávají velmi kvalitní víno, kvůli němuž stojí za to zde zastavit. Úvaly byly v minulosti velmi hlídané, lidé odsud utíkali do Rakouska, někteří se prý dokonce podkopali do sousedního státu pod zemí…

Úvalský rybník patří mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000.

A když už navštívíte Úvaly, zajeďte si kousek za obec po polní cestě k Úvalskému rybníku. Místní vám určitě poradí, kudy. Rybník patří mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Pokud budete pokračovat po polní cestě ještě dále, dostanete se k Úvalskému mlýnu, který je dnes v soukromých rukou. Projížďka touto krajinou má své neopakovatelné kouzlo a v těchto končinách navíc cyklistický ruch není tak frekventovaný jako na značených stezkách Lednicko-valtického areálu.

Když budete pokračovat za mlýnem pořád rovně, přejedete železniční přejezd a narazíte na silnici ze Sedlece do Valtic. Dáte-li se po ní doprava, jste za chvíli ve Valticích. Můžete ale pokračovat přes silnici rovně, kde vás další neznačená polní cesta dovede k rybníku Nesyt. U něj se dáte doprava a po Lichtenštejnských stezkách dorazíte kolem Hlohovce, chrámu Tří Grácií, Nového Dvora a Apollonova chrámu zpět do Břeclavi.

Praktické informace

Celá popsaná trasa (přes Františkův rybník) měří přibližně 45 kilometrů. Vzhledem k terénu je vhodnější spíše pro trekkingová, crossová, příp. horská kola. Pokud jde o mapy, lze použít Cykloatlas Česko (SHOCart) str. 162 a 163, cykloprůvodce Lichtenštejnské stezky (vydal Dobrovolný svazek obcí LVA).

Další informace a mapy lze získat v Turistickém informačním centru Břeclav na náměstí T. G. Masaryka 3, tel.: 519 326 900, mobil: 731 428 235, e-mail: info@breclav.org, www.breclav.org, dále TIC Valtice, nám. Svobody č. 4, tel. 519 352 978, e-mail: tic.info@radnice-valtice.cz, www.radnice-valtice.cz.
Vážení čtenáři, seriál Cyklo tip na výlet najdete také v tištěné podobě každé úterý v Břeclavském deníku Rovnost.

PETR HYNEK