Kandidátka Pro naše Starovice získala v podzimních volbách ve starovickém zastupitelstvu pět mandátů. Z celkových devíti. Jednoznačně největší podporu dostal od voličů Antonín Kadlec. Ke komunální politice přičichl poprvé před dvanácti lety. Minulé volební období byl místostarostou. Teď vede obec z pozice starosty.

Šel jste do voleb s tím, že chcete být starostou?
Řekl jsem, že půjdu do voleb s tím, že budu kandidovat na starostu. Měl jsem docela silnou podporu i v minulých letech. Někteří lidé pak byli zklamaní, že jsem nešel starostovat. Tentokrát jsem dal jasnou garanci předem, že stojím o starostovské křeslo za naši kandidátku nezávislých Pro naše Starovice. Měl jsem nebývale silnou podporu, když jsem získal pětasedmdesát procent všech hlasů. To byl jednoznačný mandát.

Měl na jednoznačném volebním výsledku podíl i váš volební program?
Když se mě ptal někdo z kamarádů, jakou připravuji volební kampaň, tak jsem mu řekl, že volební kampaň buduji devětatřicet let. Ono to není o předvolebním guláši dva měsíce před volbami. Jsem rodákem, žiji tady, aktivně se účastním různých činností. Jsem sportovec, donedávna jsem hrával fotbal, jsem předsedou sokola. Na veřejnosti jsem byl opravdu hodně vidět.

Takže jste se rozhodl pracovat pro obec i profesionálně…
Urovnal jsem si všechny své osobní a pracovní zájmy a řekl si, že do toho půjdu. Je to vlastně takový plánovaný vývoj. Dopracoval jsem se až do pozice starosty.

Bývalý starosta Starovic Milan Novotný tentokrát nekandidoval?
Kandidoval, ale měl velmi slabou podporu. Vůbec se nedostal do zastupitelstva. V minulých čtyřech letech jsem byl místostarosta, takže jsme samozřejmě spolupracovali a jsme dodneška v takové přátelské atmosféře. Když potřebuji, tak se domlouváme na schůzkách. Pan Novotný má důchodový věk, takže odešel do starobního důchodu.

Máte před sebou čtyři roky na radnici. Jaké vás čekají nejdůležitější projekty?
Nastoupil jsem do velmi těžkého období, kdy v obci probíhá stavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Začalo se stavět čtrnáct dní před ustavujícím zasedáním zastupitelstva. To je pro každou obec zásadní stavba co do objemu, problémů, ale hlavně peněz.

Ale určitě máte i další plány…
Těch nápadů mám spoustu, ale spíš to bude o tom, dělat velké projekty, které jsou v obci připravené a rozjeté. Mezi ty patří stavba kanalizace a čističky, která by měla být zkolaudovaná letos v srpnu, dále jsme získali dotaci na stavbu sběrného dvora. Jedná se o poměrně finančně nákladnou stavbu, na které se obec spolupodílí. Třetí velký projekt, na kterém pracujeme, je revitalizace rybníka s následnou výsadbou biokoridoru, což je dílo asi za dvaadvacet milionů korun. Věci, myšlenky, které jsem chtěl dělat, jsou hodně omezené tím, že musím dělat projekty, které jsme připravili a které naštěstí pro nás dopadly dobře. Protože, jak se o tom mluví, dotační politika evropských peněz by měla pro Českou republiku končit v roce 2013. Jsme tedy rádi, že jsme si na tyto peníze za pět minut dvanáct sáhli. Je to pro nás priorita.

Co je pro vás nejzásadnější projekt?
Zásadní je kanalizace. Obec je pěkná, čistá. Kdokoliv sem dojel, tak ji velmi chválil. Jenom tady zapáchal kanál, protože nám chyběla čistička a nemělo cenu pracovat na opravě silnic a chodníků, jelikož jsme čekali na dotaci. Tyto opravy teď budou následovat. Po čističce bude potřeba opravit infrastrukturu. Dotační programy jsou nastaveny tak, že prostředky na opravu chodníků a silnic tam nejsou. Takže myslím, že to bude takový dlouhodobější běh a tyto věci bude potřeba opravit postupně a dát obci pěkný kabát. To drahé, co je v zemi, nikdo nevidí. Je potřeba udělat to, co je vidět navenek, co lidé nejvíc vidí a využívají.

Co na vaše starostování říká rodina?
S rodinou jsem to probíral dopředu. V manželce mám podporu, ta mě v této činnosti podporuje. Říkala: Ano, je to pro tebe určitá změna. Předtím jsem dělal vedoucího osobní dopravy v Borsu. Byla to dost podobná funkce. Musel jsem komunikovat s cestujícími, řidiči a podobně. Pracovní režim je obdobný. Pro mě to tak velká změna není. Zatím si myslím, že to zvládám docela dobře, tedy podle ohlasů lidí.

Antonín Kadlec
- narodil se osmadvacátého června 1971 v Hustopečích
- po základní škole vystudoval Střední průmyslovou školu v Břeclavi, obor doprava a přeprava
- po vojně pracoval ve stavební firmě GEO–ING Jihlava. V roce 1997 nastoupil do tehdejšího ČSAD Břeclav (dnes Bors Břeclav) jako vedoucí osobní dopravy, kde pracoval třináct let
- je ženatý a má syna a dceru
- mezi jeho koníčky patří rodina, cestování, vysokohorská turistika a také fotbal, který dříve hrával