Lanžhotští obyvatelé však upozorňují také na další věci, které by politici měli řešit. Patří mezi ně například více laviček. „Myslím si, že pro zlepšení života u nás se dá udělat spousta věcí. K nim patří například zlepšení vzhledu náměstí, které bych doplnila o lavičky. Tento krok společně s podporou drobných podnikatelů by mohl do našeho města přitáhnout více turistů," podělila se o svůj názor Věra Hrubá.

Lanžhotští také často zmiňují nové chodníky poblíž autobusového nádraží.

Mezi jejich kritiky patří Eva Hlaváčová. „Chodníky jsou výrazně vyzdvihnuté nad úroveň ulice. Často se tak stane, že tam někdo zakopne," říkala žena.

Sloupek před garáží

Výška je navíc pouze jeden z problémů, který Hlaváčová v souvislosti s novými chodníky zmiňuje. „Jako součást nových chodníku teď máme před garáží sloupek, který mi dělá obtíže, když z garáže vycouvávám. Zastupitelé říkají, že je ten chodník bezbariérový, uzpůsobený pro nevidoucí, ale já myslím, že by se tam nevidoucí spíše zabili. Původní chodníky tam byly asi patnáct let a byly v pořádku. Co jsem slyšela, nikdo nechápe, proč je museli předělávat," oznámila obyvatelka Lanžhota.

Hlaváčové dává zapravdu i Zdeněk Tuček. „Nové chodníky u autobusového nádraží jsou úzké a vysoké. Když do stojanu u vchodu do zahrádky místního hostince postaví návštěvníci kola, je celý chodník zablokovaný. Kolemjdoucí to pak musejí obcházet po silnici. Není to bezpečné. Například pro maminky s kočárky, ale i starší lidi, je výška chodníku opravdu problém," poukazoval Tuček na vyvýšený obrubník.

Milada Uhrová naopak nese špatně přítomnost hazardu. Vnímá jej jako problém. „Ve městě je příliš mnoho výherních automatů. Nové zastupitelstvo by se mělo zaměřit na omezení provozu heren," navrhla Uhrová.

Platit pouze hotově

Přestože Lanžhotští mají nejbližší plovárnu v osm kilometrů vzdálené Břeclavi, někteří z obyvatel by chtěli vlastní. „Ve městě mi chybí koupaliště. Děti se nemají kde koupat. Co se týče posledních čtyř let, zastupitelé leccos udělali, ale mohlo toho být více," zhodnotil Miroslav Kurec.

Jednou z připomínek je i nedostatek míst, která by umožnila placení nebo vybírání hotovosti kartami.

V Lanžhotě sice bankomat byl, pak jej však zloději dvakrát vykradli. Vedení společnosti, která jej provozovala, přistroj poté již neobnovila. Platit kartou lze ve městě jen málokde a vybírat hotovost je možné pouze v okolí.

Pro zvětšení klikněte.

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE.

Lanžhotské investice: 36 milionů
Lanžhot - Za poslední volební období se v Lanžhotě soustředili převážně na úpravu chodníků a silnic. Opravy se však nevyhnuly ani tamní základní škole a muzeu. Na investice vynaložilo město celkem 36 milionů korun, sedm milionů pokryly dotace.
ZATEPLENÍ PŘÍSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU A OPRAVA KOTELNY. Největší investice za poslední volební období vyšla město na téměř čtyři miliony korun. „Dříve pronajímané prostory byly ve velmi neutěšeném stavu. Na přístavbě došlo k výměně střešní krytiny, zateplení fasády, výměně oken a k rekonstrukci kotelny, při níž došlo k instalaci tepelného čerpadla," uvedla účetní města Růžena Polínková.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Nová kanalizace vznikla v ulici Nová a přišla město na 1,6 milionu korun. „Zatrubnění původní otevřené kanalizace vedlo ke zlepšení vzhledu ulice i k bezpečnějšímu provozu. V těchto místech mohou vzniknout parkovací místa, případně je možné vysadit předzahrádky," popsala Polínková.
SILNICE A KANALIZACE. V Hrnčířské ulici vznikla nová silnice a kanalizace. Za více než dva a půl milionu korun. „Projekt jsme dokončili v roce 2011. Zrušení příkopu a položení kanalizačního potrubí umožnilo rozšíření silnice a také vybudování nových parkovacích míst. Zmínění úpravy navíc přispěly ke zlepšení provozu," řekla Polínková.

Povodně stmelily lídry kandidátek

Lanžhot - Dlouho se lanžhotští zastupitelé neshodli na protipovodňových opatřeních. Nakonec ale našli společnou řeč. Vydrží jim však? Redakce Břeclavského deníků vybrala otázku pro všechny lídry.

Otázka: Jak chcete řešit protipovodňová opatření?

Vystavíme ochrannou hráz a v prostoru Šlajsa obnovíme vyschlé a částečně zasypané rameno Kyjovky. Vybudujeme i rybníky a mokřady.
František Hrnčíř, TOP 09

Chci pokračovat v opatřeních, které schválilo zastupitelstvo. Za Lanžhotem vznikne hráz a rybník a také necháme obnovit mokřady v lokalitě Šlajsa.
Marek Uhlíř, ČSSD

Původní projekt byl vadný. Pak jsme se ale shodli na konsenzu. Podařilo se nám ochránit hřiště a sportovní areál. Chci v tom pokračovat.
Petr Uhlíř, předseda lanžhotské KSČM

Oblast Šlajsa necháme zrevitalizovat, vznikne zde vodní soustava a upravíme rameno Kyjovky. Plánujeme zažádat i o dotace.
Petr Uher, KDU-ČSL

Chceme prosadit, aby se zemina na budování hrází brala z rybníka Kout a okolních nádrží. Zvětší se retenční schopnost území a nádrže se vyčistí.
Ludmila Křížová, SN

O opatřeních jednáme. Máme vypracovanou žádost o dotaci. Zahrnuje ochranu sportoviště a koupací biotop. Doufám, že se v tom bude pokračovat.
Ladislav Straka, Volba pro Lanžhot

Předně se musí stanovit povodňové zóny. Lanžhot v záplavové oblasti nebyl, voda se objevila jenom v hospodářských částech.
Pavel Ciprys, Změna 2014

ROMAN DOLEJSKÝ