Josef Matzura
* 26. 2. 1851 Bielsko
+ 31. 5. 1936 Mikulov

Jako vynikající pedagog byl při penzionování roku 1909 jmenován školním radou. O několik měsíců později byl knížetem Dietrichsteinem zaměstnán jako zámecký hejtman, knihovník a archivář v Mikulově a této práci se věnoval až do sklonku svého života.

Vynikl jako regionální vědecký pracovník, autor řady článků, studií a knih k dějinám a místopisu Moravy a Slezska. Jako jeden z prvních upozornil na sídliště lovců mamutů u Pavlova a Dolních Věstonic a na pozůstatky římských staveb v Mušově.

Otokar Šimek byl český literární historik, romanista, středoškolský profesor a překladatel z francouzštiny, autor prvních českých ale nedokončených dějin francouzské literatury. Narodil se v Hustopečích.
Hustopečskému rodáku Šimkovi učarovala sladká Francie