Jak již mnozí pochopili, mířím k legendárnímu studentskému divadlu, které působí při břeclavském gymnáziu a patří k nedílným součástem kulturního života ve městě. A to již čtyřicet let. Bývalí a současní členové souboru se tak rozhodli významné jubileum patřičně oslavit. Na programu je hned několik divadelních vystoupení, projekce archivních filmových záznamů i koncert folkové kapely Demižon. To vše v sobotu od pěti hodin odpoledne v sále a kavárně břeclavského kina Koruna.

Účast na oslavách přislíbila řada hostů včetně Jany Kaněrové. Ta jako učitelka hudební výchovy přišla do Břeclavi v šedesátých letech za prací a spolu se svým manželem Bedřichem soubor zakládala. Dvojice pedagogů nejdříve spojila aktivity pěveckého sboru a recitačně divadelního kroužku při břeclavském gymnáziu a střední ekonomické škole. Na jedné z přehlídek amatérských divadel pak soubor v roce 1973 přijal jméno Regina.

Halas i Mácha

Už od svých počátků Regina směřovala k poetice divadel malých forem. Není tedy divu, že začala s texty Suchého a Šlitra. Časem však přišlo na adaptace básní Františka Halase a lidové poezie nebo naopak nonsens a hudební underground. Třikrát se věnovala hře Miroslava Holuba Lepší role už nedostaneme, s jejíž anglickou verzí v roce 1999 navštívila New York. Aktuálně soubor vystupuje s kompilací textů z deníků, dopisů a básní Karla Hynka Máchy, kterou na živo představí také v sobotu večer.

Regina sklízí po celých čtyřicet let mimo své město úspěchy především na vyhlášených divadelních přehlídkách jako je Šrámkův Písek, Wolkerův Prostějov či Jiráskův Hronov. Třikrát se dostala před kameru České televize, v sedmdesátých letech dokonce obdržela cenu ministra kultury. Známá je také mezi předními českými kritiky divadla. To vše díky skvělé tradici, vytříbené dramaturgii a energické odvaze mladých herců i jejich uměleckých vedoucí.

Kromě zakladatelské dvojice, jež soubor jedenadvacet let úspěšně vedla, Reginu zaštiťovali Michal Huvar, Ladislav Straka, Zdeněk Miklín a Martin Janků. Poslední dva od roku 1995 soubor společně podněcují k aktivitě až dodnes. A to navzdory obecně klesajícímu zájmu o divadlo a poezii či neustálým změnám v hereckých sestavách. K těm dochází každý rok po maturitních zkouškách.

V Regině se tak vystřídalo kolem dvou set mladých herců. Někteří se však prosadili v divadelním světě jako profesionálové. Radim Sasínek, František Strnad, Jana Štvrtecká či Jiří Mach by tak neměli na sobotní oslavě chybět.

Na gymnáziu jsem maturoval zhruba před deseti lety a Reginu jsem vnímal kvůli kamarádům na pódiu hlavně v její přítomnosti. O budoucnost souboru jsem se ale nestrachoval ani tehdy, ani dnes. Nedávno jsem byl na novince K. H. M. a soubor je stále živý a inspirativní. Náhled do minulosti Reginy si tak v sobotu nenechám ujít.

PETR VLASÁK (autor je z Břeclavi a zabývá se kulturou, zejména pak hudbou a filmy)