Další díly seriálu Cyklo tip na výlet naleznete ZDE

Na devadesát kilometrů dlouhý okruh přeshraniční Knížecí stezky navazují na moravské straně čtyři kratší stezky: Břeclavská, Poštorenská, Lednická a Valtická stezka. Lichtenštejnské stezky jsou v oblasti Valtic napojeny na trasu Greenways Praha - Vídeň a tvoří tak nejucelenější systém tematických cykloturistických tras v České republice.

Z historie stezek

Se záměrem vybudovat cyklotrasy po památkách rodu Lichtenštejnů přišli do Lednicko-valtického areálu naši rakouští sousedé již v roce 2001. Rakouská část byla hotová v roce 2003 a na jaře roku 2005 byly vyznačené první tři trasy i na české straně. V roce 2007 se společným úsilím města Břeclavi a obcí Lednicko-valtického areálu podařilo vyznačit zbývající trasu a začít s vybavením stezek informačními místy. Současný koncept páteřní Knížecí stezky a čtyř připojených okruhů vznikl v dílně Nadace Partnerství. Ucelená síť cyklotras umožňuje návštěvníkům zhlédnout jednotlivé památky, architektonické skvosty i celou krajinu přetvořenou hospodařením rodu Lichtenštejnů.

Knížecí stezka tvoří páteř Lichtenštejnských stezek na jihomoravské straně (na značkách je lichtenštejnský erb a korunka). Za výchozí bod Knížecí stezky lze zvolit např. hraniční přechod Poštorná - Reintal. Je křižovatkou hned několika cyklistických tras, včetně mezinárodních, a moravská část Lichtenštejnských stezek zde navazuje na část rakouskou. Můžete sem přijet na kole z břeclavského nádraží nebo tu zaparkovat auto na parkovišti před restaurací. Kromě stravování lze využít i půjčovnu kol, směnárnu, stylový vinný sklípek. Navíc se tady můžete i ubytovat.

Značení vás navede přímo u budovy celnice na asfaltovou cestu podél lesa, kde Knížecí stezka kopíruje příhraniční trasu. Zhruba po jednom a půl kilometru je první křižovatka, kde směrem doleva navazuje Valtická trasa. Vy ale pokračujete po Knížecí stezce rovně. Další úsek prochází lesem, překračuje železniční trať i hlavní silnici (Valtice – Břeclav), až vás zavede k první významné památce na trase, Dianinu chrámu, nazývanému též Rendez–vous, v podobě římského triumfálního oblouku. Dianin chrám stojí na nejvyšším bodu Bořího lesa a sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých snídaní. Další památkou na trase je kaple Svatého Huberta, patrona honců. Právě tady Lichtenštejnové s oblibou začínali své hony.

Zhruba dvě stě metrů odsud je křižovatka sedmi lesních cest. Knížecí stezka vás dovede k zemědělskému statku Nový dvůr, který byl vybudován roku 1809 za účelem chovu ovcí. Dnes zde majitelé chovají koně, kterých je v celém Lednicko-valtickém areálu skoro tolik jako za Lichtenštejnů. U Nového dvora se napojuje Lednická stezka ve směru na Hlohovec. Knížecí však pokračuje lesem k zámečku nazvanému podle řeckého boha Apollóna. Apollónův chrám sloužil jako vyhlídka na krajinu, již na obzoru rámuje vápencový masiv Pálavy. V kempu Apollo se můžete ubytovat.

Zámky a zámečky

Pojedete asi tři sta metrů doprava po silnici ve směru na Břeclav, než stezka odbočí doleva a Ladenskou alejí vás dovede k mostku přes potok Včelínek a na rozcestí. Tady doprava navazuje Poštorenská stezka a doleva pokračuje stezka Knížecí. Asfaltová silnička v příjemném stínu lužního lesa a následující spíše turistická stezka vás přivedou k umělé hradní zřícenině Janův hrad. Přístaviště společnosti 1. Plavební skýtá dostatek osvěžujících nápojů k doplnění potřebných kalorií.

Další zastávkou je obec Lednice s unikátním zámkem, zámeckým skleníkem a parkem ve francouzském a anglickém stylu. Knížecí stezka protíná opět silnici Břeclav – Lednice a příjemnou polní cestou vás povede kolem soustavy Lednických rybníků (Prostřední a Hlohovecký) k Hraničnímu zámečku. Dnes je v soukromých rukou, ale žije rušným životem stejně jako kdysi.

A pak už se přes obec Hlohovec dostanete do Valtic, které se svým renesančním zámkem, přestavěným později v barokním slohu, byly kdysi rezidenčním městem Lichtenštejnů. Zbývá napnout síly a vystoupat na kopec k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg. V tomto bodě se Lichtenštejnské stezky protínají s trasou Greenways Praha - Vídeň. Pokračovat můžete po rakouském okruhu Lichtenštejnských stezek nebo se po Valtické stezce vrátit kolem Kolonády na Rajstně do místa startu, k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal.

Příští středu: Lichtenštejnské stezky II - Břeclavská, Poštorenská, Lednická a Valtická stezka

Praktické informace

Délka tras: na moravské straně celkem 103 km, na rakouské straně 70 km
Značení: žluté tabulky se symbolem kola, lichtenštejnským erbem a specifickým označením stezky.
Jižní Morava – Lednicko-valtický areál: KNÍŽECÍ STEZKA (31 km, jen erb, korunka), BŘECLAVSKÁ STEZKA (13,5 km, erb, B), POŠTORENSKÁ STEZKA (11,5 km, erb, P), LEDNICKÁ STEZKA (18 km, erb, L), VALTICKÁ STEZKA (24 km, erb, V). Odbočky: LÁNY (3 km), OBELISK (2 km)
Dolní Rakousko – Weinviertler Dreiländereck (70 km): LICHTENŠTEJNSKÁ STEZKA (54 km). Odbočky: SCHRATTENBERG–REINTAL (11 km),
WILFERSDORF (5 km)
Náročnost: trasy vedou většinou po rovině, u hranic a na rakouském území částečně v mírně zvlněném terénu, jsou vhodné i pro netrénované cyklisty a pro všechny typy kol schopné zvládnout i polní a lesní cesty (trek, cross apod.)
Vážení čtenáři, seriál Cyklo tip na výlet najdete také v tištěné podobě každé úterý v Břeclavském deníku Rovnost.

PETR HYNEK