Následující protiopatření, které podniklo nacistické Německo proti československému obyvatelstvu bylo více než zdrcující. Stanné právo se enormě dotklo i lidí na Břeclavsku a okolí. Kvůli zákazu vycházení stála práce na polích a ve staveních v hospodářským dobytkem, které si u Valtic a Novosedel vyžádalo masové úmrtí mnoha kusu skotu. Poté nastalo i hromadné zatýkání Gestapem, hlavně ve městech Mikulov a Břeclav.