Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

Svým charakterem je obdobná jako nedaleká Národní přírodní rezervace Děvín, protože zahrnuje skalní, stepní, lesostepní a lesní ekosystémy na vápencovém podkladě s bohatou teplomilnou florou a faunou.

Základem je výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem – nazývaný také Stolová hora. Ten je tvořený zvětralými ernstbrunnskými vápenci s mnoha nápadnými skalními útvary a na severu s dominantou zříceniny Sirotčího hradu. Jižně je mezi vinohrady oddělená stepní část se skalkami, nazvaná Kočičí kámen.

Ve skalních štěrbinách nalezneme brzy na jaře koniklec velkokvětý, později pak pěchavu vápnomilnou a tařici skalní, vzácný endemit hvozdík Lumnitzerův pálavský rostoucí pouze zde, a nebo kozinec rakouský.

Na jižní hraně vrcholové plošiny se nachází jediná lokalita šalvěje vlnaté v českých zemích. Na konci léta doprovází hlavní cestu porosty bílých bělozářek, kavylů a fialových hvězdnic. Chráněných rostlin zde najdeme téměř čtyřicet druhů.

Ze zvířat v rezervaci hnízdí strnad luční, dudek chocholatý, na okrajích okolních polí žije křeček polní. Z hmyzu je tady k vidění vedle mnoha motýlů i vzácná žahalka žlutá, ploskoroh pestrý, střevlík uherský a cvrček polní. Velmi zajímavý je i výskyt velké hlubinné žížaly.

I tato rezervace byla dlouhodobě člověkem využívaná, nejpozději v mladší době bronzové došlo k částečnému odlesnění, ve středověku započalo lámání vápence a na území rezervace zbylo několik menších opuštěných lomů. Až do poloviny minulého století bylo území vypásáno a vrcholová plošina sloužila jako jednosečná louka.

V současné době tyto činnosti zajišťuje ochrana přírody, protože je třeba zabránit postupnému zarůstání křovinami. Trvalou pozornost vyžaduje i odstraňování invazního akátu a pajasanu z okrajových porostů.

Rezervací můžete projít po červené turistické trase, procházející celou Pálavou. Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava uvažuje ale také o další nové trase od obce Perná. Především v jarním období území trpí vysokou návštěvností a nabídka nové cesty by mu odlehčila. Na vrcholu plošiny stojí anténní stožár zajišťující služby integrovaného záchranného systému. Zde také existovalo v mladší době bronzové opevněné sídliště. A právě odtud také občas nepovoleně odlétají padákoví letci.

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost.

JIŘÍ MATUŠKA (autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově)