Nejstarší doložené záznamy tohoto zvyku jsou ze starověké Babylonie. Dodnes přetrval v různých kulturách jako součást očekávaného společenského chování. Užívá se při různých příležitostech, kořeny má v uzavírání dohod.

V politice bylo podání si rukou historicky vždy důkazem důvěry. Svérázný styl bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa ale také bavil a pobuřoval. Svým stiskem jednou trápil japonského premiéra nekonečných devatenáct sekund.

Brad Pitt.
Sexuální apetit či agresivita. Tvar obličeje o člověku prozradí mnohá tajemství

Památná jsou pak gesta největších rivalů. Jak se ukázalo v případě Hitlera s Chamberlainem po mnichovské dohodě, důvěrav ujednání brzy vzala za své. Za studené války si přátelsky potřásli rukama první muži Sovětů a Američanů Chruščov s Kennedym ve Vídni zhruba rok před kubánskou krizí, v níž poté svět balancoval na pokraji jaderné války. Ruský prezident Vladimir Putin podal ruku americkému protějšku Joe Bidenovi ještě loni. Lídra Francie Emmanuela Macrona ale později posadil za dlouhý stůl.

Trapas? Leklá ryba

S rituálem všedního dne se pojí také nepříjemné chvilky a trapasy. Špatné načasování, přehlédnutí nabízené ruky, zpocená dlaň nebo stisk způsobem leklá ryba zažil asi každý.

Před šedesáti lety právě za kubánské krize museli vědci údajně přerušit probíhající laboratorní pokusy zabývající se pocením dlaní. „Vše-obecný nárůst stresu zvýšil míru pocení dlaní tak moc, že to znemožnilo získat relevantní údaje od testovaných lidí,“ píše v pojednání o řeči těla Desmond Morris.

MAGICKÉ DATUM. Svatba novomanželů Šálkových v Kolíně 22. 2. 2022
KVÍZ: Znáte svatební zvyky a tradice? Otestujte své vědomosti

Faktem je, že vědci netuší, kdy přesně a jak se potřásání rukama zrodilo. Dokonce i šimpanzi si tisknou dlaně.K nejstarším známým vyobrazením patří reliéf z devátého století před naším letopočtem, kdy asyrský vládce Salmanassar III. uzavřel vojenskou alianci s babylonským panovníkem. Na důkaz tohoto spojenectví si oba podali ruce. Ve starořeckých eposech Ilias a Odyssea, připisovaných básníku Homérovi je zvyk popsán hned několikrát, nejčastěji v souvislosti se sliby a projevy důvěry. Důvody ale mohly být i pragmatičtější. „Dva lidé se chytí za ruce, aby ukázali, že ani jeden nemá zbraň,“ hlásá jedna z teorií.

Podle historika Williama Burkerta bylo podání si rukou to samé jako podpis závazné smlouvy. Ve starověku se tradičně i důležité záležitosti domlouvaly ústně. Platit začaly ve chvíli, kdy si oba zúčastnění podali ruce. Porušení této nepsané smlouvy se bralo za velký prohřešek.

Historické stisky

Náhrobky ze starověkého Řecka pak zobrazují zesnulého, jak si potřásá rukou s členem své rodiny. Podle vědců to znamená buď konečné rozloučení, nebo věčné pouto mezi živými a mrtvými.

MAGICKÉ DATUM. Svatba novomanželů Šálkových v Kolíně 22. 2. 2022
KVÍZ: Znáte svatební zvyky a tradice? Otestujte své vědomosti

Zvyk je zaznamenán také u starých Římanů. V historických filmech a seriálech lze vidět energické uchopení za předloktí jako způsob běžného římského pozdravu a uvítání. To je však nejspíš mýtus. Podle odborníků takové podání rukou existovalo spíše jako gesto rovnosti mezi stranami. Minimálně římští vojáci se totiž zdravili zvednutou pravicí, na způsob později fašisty zprofanovaného salutování.

Ve středověké Evropě nebylo podávání si rukou součástí rytířského kodexu. Podle psychologa Davida Lewise se gesto rozšířilo až od počátku průmyslové revoluce mezi obchodníky, opět u příležitosti zpečetění úmluv. „Stále používají stisk ruky vyjadřující, že je dohoda ujednána,“ připomíná s tím, že s industrializací ztrácelo podání ruky svůj výhradně obchodní charakter a změnilo se na projev společenské zdvořilosti při uvítání nebo rozloučení.