KDY: 13. listopadu od 19.00
KDE: událost na Facebooku knihovny Karla Dvořáčka, Vyškov
 

V listopadu si připomínáme dvojí výročí slavného spisovatele. Narodil se 7. listopadu 1811 a zemřel 21. listopadu 1870.

Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze byl Erben zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea, později ůsobil jako archivář města Prahy a od roku 1864 se stal ředitelem pomocných úřadů pražských. Jako student se Erben stýkal s Karlem Hynkem Máchou. Později se také seznámil s Františkem Palackým.

Erben je známý jako sběratel lidové poezie.  Výsledkem sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v Čechách,  jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní české písně a říkadla. Nejvíce však Erben proslul sbírkou Kytice z pověstí národních. Jádro tvoří dvanáct balad, později přidal ještě třináctou. Je autorem knihy České pohádky.

Při besedě dojda na život a dílo Erbena, čtení, zajímavosti a trocha "dušičkových" textů Erbenových žáků. Připojit se lidé mohou prostřednictvím události na Facebooku.