KDY: středa 9. října v 18.00
KDE: Kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje, Břeclav
ZA KOLIK: 390 korun

V pátek zavítá festival do Valtic, kde violoncellisté rozezní zámecké divadlo. V sobotu se pak v jízdárně zámku uskuteční slavností závěrečný koncert s Pražskou komorní filharmonií.

Letošní ročník festivalu oslavuje 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území rod Lichtenštejnů usídlil. Koncerty připomínají hudebníky a skladatele, kteří byli s tímto šlechtickým rodem spjati.