Mezi nejnavštěvovanější místa patří Děvín se zříceninou hradu Děvičky, Stolová hora a Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hradu a dále Svatý kopeček s křížovou cestou a kostelem svatého Šebestiána, který neodmyslitelně patří k panoramatu Mikulova. Před Klentnicí mohou zájemci přenosovat ve veřejném tábořišti.