"Tato práce poskytuje první přímý důkaz, že nákaza covid-19 zhoršuje kvalitu spermatu a mužský reprodukční potenciál," uvádí studie, o níž informuje zpravodajská stanice CNN. Ta ale současně uvádí, že další odborníci, kteří na studii nespolupracovali, jsou k jejím závěrům skeptičtí a vyzývají k opatrnosti při generalizaci výsledků výzkumu.

Odborníci jsou skeptičtí

Studie zjistila, že muži, kteří prodělali covid-19, trpí ve srovnání se zdravými muži významně častěji záněty spermií. Podle dalších odborníků je však dobré brát tento závěr s rezervou.

"Při interpretaci těchto údajů doporučuji být opatrný. Podle autorů studie například jejich data naznačují, že nákaza covid-19 způsobuje významné poruchy mužské reprodukční funkce. Ve skutečnosti ale ukazuje jen na možnou vazbu," uvedl pro CNN Allan Pacey, profesor andrologie na Sheffieldské univerzitě v Jižním Yorkshiru ve Velké Británii a šéfredaktor časopisu Human Fertility (Lidská plodnost).

"Snížit dočasně počet vašich spermií (někdy až na nulu) může na několik týdnů až měsíců nemoc způsobená jakýmkoli virem, třeba i chřipka. Proto je obtížné určit, jaké procento úbytku pozorovaného v této studii připadá specificky na covid-19 a kolik plyne jen z nemoci jako takové," konstatoval i lékař Channa Jayasena, konzultant v oblasti reprodukční endokrinologie a andrologie na Královské univerzitě v Londýně.

Podle Alison Murdochové, vedoucí britského Newcastleského entra plodnosti v Mezinárodním centru pro život Newcastleské univerzity, je také důležité mít na paměti, že ve spermatu nebyl dosud žádný vir související s covid-19 prokázán a neexistují ani důkazy o tom, že by se mohl prostřednictvím spermatu přenášet.

Zkoumáno bylo 84 nakažených

Studie zahrnovala 105 věkově odpovídajících plodných mužů nenakažených covidem a dále 84 plodných mužů, u nichž byla tato infekce diagnostikována. Jejich sperma bylo analyzováno v desetidenních intervalech po dobu 60 dnů.

U mužů s diagnostikovaným covidem-19 zjistil výzkum ve srovnání se zdravými muži významné zvýšení zánětu a oxidačního stresu ve spermatických buňkách. Virus také negativně ovlivnil koncentraci, pohyblivost a strukturu spermií. Studie dále zjistila, že tyto rozdíly narůstaly v souvislosti se závažností nemoci.

"Tento dopad na spermie souvisí s jejich nižší kvalitou a sníženým potenciálem plodnosti. Byť si situace časem zlepšovala, zůstaly tyto účinky u pacientů s covid-19 významně a abnormálně vyšší a rozsah těchto změn souvisel také se závažností onemocnění," uvedl ve svém prohlášení vedoucí výzkumný pracovník Behzad Hajizadeh Maleki z Giessenské univerzity Justa Liebiga v německém Hesensku.

Studie také zjistila u mužů s covidem mnohem vyšší hladinu aktivity enzymu zvaného angiotenzin-konvertáza (ACE2). Jde o protein, který vir SARS-CoV-2 používá jako "dveřníka" (receptor) pro vstup do buňky - jinými slovy se přes něj připojuje k buňkám, které následně infikuje.

Právě proto může mít covid-19 i vliv na mužský reprodukční systém, protože stejné receptory, jaké virus používá k získání přístupu do plicních tkání, se nacházejí také ve varlatech. To připouští i androlog Pacey.

Nejde jen o problém s covidem

Obavy, zda může mít nový typ koronaviru nepříznivý dopad na plodnost infikovaných mužů, se objevují již od začátku pandemie covid-19. Podle Allana Paceyho jsou pochopitelné, ale teoretické. Jak dále uvedl, po přezkoumání asi 14 studií na toto téma dospěl k závěru, že "jakýkoli měřitelný účinek koronaviru na mužskou plodnost byl pravděpodobně jen mírný a dočasný". 

Zjištění, jaká se objevila v nové studii, mohla být podle jeho slov způsobena dalšími faktory, například léky použitými k léčbě viru, což autoři ve studii také uznali.

"To všechno jsou důvody, proč tento datový souhrn beru jen jako možný rozdíl v kvalitě spermií mužů, kteří prodělali horečnatý stav (zápal, horečku), a mužů, kterým nic nebylo. Fakt, že horečnaté onemocnění může mít dopad na kvalitu spermií - a to bez ohledu na to, co tuto horečku vyvolalo - již známe," prohlásil Pacey.

Podobný názor sdílí také Sheena Lewisová, emeritní profesorka na Královské univerzitě v irském Belfastu: "Obávám se, že pacienti s covidem měli také podstatně vyšší tělesnou hmotnost a absolvovali řadu terapií. Víme, že obezita sama o sobě snižuje kvalitu spermií a ovlivnit ji mohla také léčba covidu, možná více než samotný covid," uvedla Lewisová.

"Proto jsou zapotřebí dlouhodobější studie, než označíme varlata za orgán, pro nějž je covid-19 vysoce rizikový," dodala Alison Murdochová.