Pokud rodiče na své potomky nadměrně křičí, hanlivě je urážejí, ponižují, nebo jim slovně vyhrožují, zvyšují tím pravděpodobnost, že děti v dospívání či dospělosti propadnou drogám, budou mít sklony k sebepoškozování nebo se zapojí do trestné činnosti. Toto zjištění amerických a britských vědců vychází z výzkumu publikovaném v časopisu Child Abuse & Neglect.

„Takové chování může být pro vývoj dítěte stejně škodlivé jako jiné v současnosti uznávané a soudně prokázané typy špatného zacházení, například fyzické a sexuální zneužívání,“ uvedli odborníci. Dodali, že právě proto by se hrubé mluvení s nezletilými mělo považovat za formu týrání.

Dle jejich výsledků se s takzvaným verbálním zneužíváním setkalo až čtyřicet procent mladých lidí. Počet ale údajně roste každým rokem. „Slovní týrání je častější než fyzické,“ uvedla dle deníku The Guardian spoluautorka studie Shanta Dubeová z Wingate University.

Vědkyně se odborně zabývá problematikou týrání dětí. „Dospělí si často neuvědomují, jak jejich křik i kritická slova mohou negativně ovlivnit potomky,“ dodala.

Dopady na duševní zdraví

Vědci se ptali respondentů, s jakými zraňujícími slovy se během výchovy setkali nejčastěji. Mezi nejhojnější odpovědi patřila osočení, že jsou k ničemu, hloupí nebo nic neumí správně. Podle autorů studie děti geneticky věří tomu, co říkají rodiče, a mají v ně absolutní důvěru. Pokud ji však zradí – třeba i nevhodným verbálním chováním – může to vést k tomu, že se potomci nejen stydí, ale jsou i izolovaní, nedokáží navázat kontakty ve společnosti a nenaučí se plně využívat výhod socializace.

„Slovní zneužívání je spojeno s přetrvávajícím psychickým strádáním, komplexními emocionálními a vztahovými obtížemi, fyzickými i duševními poruchami, a také zvýšenou pravděpodobností, že ve svém životě budou opakovaně čelit zneužívání, protože si například cíleně vyhledají partnera, který se tak bude chovat,“ upřesnil vedoucí oddělení psychologie na University College London Peter Fonagy, který je spoluautorem studie.

Experti dále uvedli, že používání slov k zastrašování, zahanbování a kontrole dětí se může zdát jako méně škodlivé, ale ve skutečnosti jsou rizika stejná jako u jiných forem týrání, což se pak projevuje nízkým sebevědomím, zvýšeným užíváním návykových látek, vyšším rizikem úzkostí, depresí a dokonce i psychotických poruch.

Vše záleží na rodičích

Podle Dubeové je obtížné předcházet slovnímu týrání ve společnosti, jelikož mezinárodní i státní orgány se tímto nezabývají, a až v poslední době vzniklo pár charitativních projektů. Proto je dle ní nutné, aby lidé o tomto problému věděli a snažili se mu vyvarovat. „Zejména rodiče si mají uvědomovat, jak se svými dětmi mluví, a jaký to na ně může mít dopad. Řeč by proto měla být pozitivnější,“ apelovala.