Jen nedávno se dvěma českým nadšencům ve spolupráci s významným zahraničním odborníkem povedlo najít první mikrometeority na českém území.

„Mikrometeoritům se přezdívá i hvězdný prach. Ve chvíli, kdy ve vesmíru dochází k explozi nějaké hvězdy, výbuchem vyvrhne do okolního prostoru obrovské množství hmoty v podobě malých částeček. ‚Bombardování‘ naší planety mikrometeority je v podstatě konstantní. Denně spadne na Zemi odhadem sto tun těchto částeček,“ přiblížili Deníku v exkluzivním rozhovoru nálezci Milan Zvára a Zdeněk Schneider.

Když tedy na naši planetu každý den spadne takové množství těchto „kousků“ z vesmíru, mohou lidé jejich cestu na zemský povrch nějak vidět? Odpověď na tuto otázku přináší další díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí. Je ale záporná. „Vidět to není. Vzhledem k velikosti těchto částic je to stejné, jako byste chtěli pozorovat pád zrnka písku vzdálený několik kilometrů,“ vysvětlil pro Deník tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd České republiky Pavel Suchan. 

close 100 otázek a odpovědí info Zdroj: Deník zoom_in 100 otázek a odpovědí Také vás trápí nějaká otázka, na kterou jste vždy chtěli znát odpověď? Pošlete nám ji na adresu 100otazek@denik.cz.

Přesto cesta částeček, které po dopadu získávají označení mikrometeority (při letu pak mikrometeoroidy), viditelná v určité fázi je. Konkrétně při průletu zemskou atmosférou.

„Samozřejmě i drobná částice dokáže způsobit při průletu světelný jev známý jako meteor. Když kolegové z oddělení meziplanetární hmoty našeho Astronomického ústavu počítají pád malého tělesa, nevidí ten konkrétní kus, ale konec jeho světelné dráhy. Pak ještě nastává takzvaná temná dráha, kdy už částečka zhasla a padá volným pádem. Ovšem tuto fázi nikdo nevidí, na to jsou tělesa příliš maličká,“ doplnil Suchan. 

Najít mikrometeorit může prakticky každý, možná i na své střeše, jejich identifikace je ale velmi složitá. Volným okem se totiž částečky velké zhruba půl milimetru jako mikrometeorit nedají odlišit od pozemského materiálu. To zvládne až zkušený odborník pod mikroskopem.