Nejenom matky, ale i otcové jsou pro děti a jejich vzdělání důležití. Potvrzuje to nová studie vědců z univerzity v anglickém Leeds, podle níž pravidelná společná aktivita významně zlepšuje školní výsledky potomků.

Odborníci zkoumali testy ze základních škol u pětiletých a sedmiletých dětí z téměř pěti tisíc anglických domácností. Ve studii pak popsali, že zapojení otce do výchovy tříletého dítěte následně pomohlo zvýšit jeho výkonnost ve škole v pěti letech, a to hlavně v matematice, čtenářské gramotnosti a motorice.

Interaktivní aktivity s pětiletými dětmi pak zase pozitivně ovlivnily výsledky v klíčových testech v sedmi letech věku. A to bez ohledu na pohlaví, etnikum dítěte či příjem domácnosti.

Příznivé účinky má přitom podle vědců už deset minut společné zábavy denně. Zmíňují například čtení, hraní si, vyprávění příběhů, kreslení anebo zpěv.

„Zapojení do různých typů strukturovaných aktivit několikrát týdně, i když jen na krátkou dobu, pomáhá obohatit kognitivní a jazykový vývoj dítěte,“ popsali podle listu The Guardian ve výzkumu. Zároveň odborníci otcům kladou na srdce, aby si na hravé a vzdělávací činnosti vyhradili co nejvíce času.

Rozdíl mezi matkou a otcem

Z výsledků studie rovněž vyplynul značný rozdíl mezi oběma rodiči. Zatímco zapojení otců mělo dopad na vzdělání, matky měly vliv na emocionální a prosociální chování, celkovou pohodu a duševní zdraví. Odlišnosti mohou podle vědkyně z anglické univerzity Exeter Medical School Helen Doddové odrážet různé způsoby, jakými si matky a otcové s dětmi hrají a jak s nimi komunikují v rámci tradičních rodičovských rolí.

Vědci ve studii také radí, aby matky do péče o dítě otce zapojovaly víc než dřív. „Rodičky mají stále tendenci přebírat roli primární pečovatelky. Pokud se ale aktivně zapojují i ​​otcové, významně se zvyšuje pravděpodobnost, že děti budou mít na základní škole lepší známky,“ konstatovala hlavní autorka výzkumu Helen Normanová.

S výrokem podle portálu Neuroscience News souhlasí i spoluautor studie a vedoucí britského Institutu otcovství Jeremy Davies. „Měli bychom aktivně hledat způsoby, jak podpořit tatínky, aby hráli svou roli, spíše než jednat pouze s matkami nebo zaujmout genderově neutrální přístup,“ poznamenal.

Za to, že jsou otcové méně doma, a proto se svým dětem tolik nevěnují, mohou podle odborníků často zaměstnavatelé. Autoři studie je proto vyzývají, ať mužům nabízejí štědřejší otcovskou a rodičovskou dovolenou.