„Počátky divadla v Boleradicích sahají až do roku 1897, kdy uvedlo první hru – Kříž u potoka. V první polovině minulého století zde divadlo pořádají různé spolky. Dnes se jeví až neuvěřitelné, že v té době diváci viděli až pět premiér ročně,“ vylíčil jednatel spolku Jiří Janda.

Útlum v divadelní činnosti nastává po roce 1948 a jeho renesance přichází až v osmdesátých letech. Do roku 1997 byl divadelní soubor součástí Osvětové besedy – kulturního zařízení Obecního úřadu v Boleradicích. V témže roce dochází k historickému milníku, kterým bylo založení divadelního spolku. Ten si dal do vínku jména nejznámějších dramatiků regionu – Aloise a Viléma Mrštíkovy. To byl sedmý březen 1997.

„V budově tehdejšího kina, dnešního divadla, se sešla ustavující valná hromada Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice,“ zavzpomínala jedna ze zakládajících členek spolku Eva Charvátová.

„Za přítomnosti devětatřiceti lidí, převážně členů dosavadního divadelního souboru, byly předneseny stanovy spolku a zvolena správní rada. Předsedkyní spolku se stala Libuše Hřibová, místopředsedou Radomír Omasta. Dalšími členy správní rady byli Bohuslav Chalupa, Jan Koráb a režisérka Alena Chalupová,“ pokračovala.

„V dalších letech se stala předsedkyní spolku Iva Hrabcová a v současné době mu šéfuje Stanislav Svoboda,“ vypočítala Charvátová hlavní aktéry divadelního dění v Boleradicích.

Nový spolek se hned aktivně zapojil do divadelního dění v České republice. A sklízel zasloužené úspěchy. Pod režijním vedením Aleny Chalupové získal soubor řadu ocenění na Národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou, jeho hry se viděli diváci na Jiráskově Hronově i v zahraničí – ve Švédsku, Anglii, USA, Rakousku a na Slovensku.

Významnou událostí poslední doby byla rekonstrukce a dostavba orlovny v divadelní sál se zázemím v letech 2003–2004. Herci a především diváci tak získali důstojný stánek múzy Thálie.

„Ročně se v divadle koná až osmdesát divadelních představení pro děti i dospělé. Přidejte k tomu nejrůznější společenské akce, pravidelné výstavy fotografií a obrazů či koncerty. Svojí činností spolek dostává Boleradice do povědomí veřejnosti jako kulturní obec na velmi vysoké úrovni,“ věří Janda.