Nejen z nich na páteční besedě v městské knihovně četly úryvky břeclavští školáci. Zajímalo je, co brněnskou spisovatelku přivedlo k její profesi, kde bere inspiraci pro své knížky. „Když mi bylo devět let, postihlo naší rodinu neštěstí. Tatínka mi z politických důvodů uvěznili a zakázali nám žít v Brně. Odešli jsme proto na faru do Klobouk u Brna. Chovali jsme tam spoustu zvířátek, a to se později odrazilo v mých pohádkách,“ prozradila dětem spisovatelka.