„Jedním z hlavních důvodů, proč jsme akci připravili, je to, že o židovství a historii židovského národa se dá seznamovat mládež i jinak než ve školních lavicích. Je to jedna z cest, jak se mladí lidé mohou o tomto tématu také něco dozvědět,“ vysvětlila Sylva Chludilová z Galerie Efram.

Sympozium začíná v sobotu. Kromě toho, že lidé budou v Mikulově potkávat studenty výtvarných škol a další zájemce o uměleckou tvorbu, mohou se zúčastnit i doprovodného programu. Ten začíná s výjimkou neděle a pátku vždy v sedm hodin večer.

„Přijede například známý hebraista, překladatel a herec Jaroslav Achab Haidler. Ten je také autorem databáze židovských náhrobků,“ představila pořadatelka náplň sobotního a pondělního večera. V neděli se od pěti hodin koná v galerii koncert sefardských písní. Úterní podvečer pak bude patřit filmu Ďáblova dílna.

„Motivačním prvkem k návštěvě sympozia může být pro mladé lidi i zvědavost, protože židovství a věci s tím související byly dlouhá léta tabu. A je to pro všechny záležitost, o které by se rádi dozvěděli. A bylo by dobře, kdyby to bylo i ze zdrojů, které nejsou zkreslené,“ řekla Chludilová.

Ve čtvrtek přijede do Eframu besedovat autorka knihy Židovský Mikulov Soňa Nezhodová. Zájemci se tak dozvědí něco o osobnostech židovského Mikulova, například i o rabbi Löwovi, který ve městě působil dvacet let.

„Celou akci budeme také natáčet. Vznikne z toho DVD, které může být i metodickou pomůckou pro školy nebo zájemce, aby věděli, jakou formou se dá o židovství něco dozvědět. Že to nemusí být jenom těch pár vět ve školních lavicích,“ doplnila.
Závěrečná vernisáž prací sympozia se uskuteční v pátek od čtyř hodin odpoledne. K tomu předvede skupina Rút tance z židovské svatby.