Rostoucí zájem umělců rozšířil přehlídku grafik v klasické technice o zahraniční účastníky z Japonska, Austrálie, Mexika, Argentiny a většiny evropských států. Laureátem hlavní Ceny Cyrila Urbana se tentokrát stala lotyšská umělkyně Nele Zirnite. Mezi oceněnými ale nechyběli ani břeclavští výtvarníci.

„Základem bylo vytvořit něco perspektivního. Něco, co tu ještě nebylo a co by mohlo rozvinout tradici. Jde nám i o pozitivní zviditelnění Břeclavi,“ sdělila ředitelka Městského muzea a galerie Evženie Klanicová. Uvedla také, že podmínkou účasti na Grafixu je věnování alespoň jedné práce do muzejní sbírky. „Tímto způsobem získáváme kolekci současných autorů a zároveň jdeme za našim cílem, kterým je uchování paměti pro budoucí generace,“ popsala jeden z účelů Grafixu.