„Akce si neklade vyhraněné dramaturgické záměry. Cílem je zprostředkovat zážitky z poslechu vážné hudby v nevšedním barokním prostředí valtického farního kostela a zámecké kaple," předeslal pořadatel Josef Menšík.

Letní prázdniny přinesou čtyři koncerty. V sobotu představí ve valtické zámecké kapli starou hudbu šestnáctého a sedmnáctého století pro loutnu a theorbu Jan Čižmář. A to od sedmnácti hodin.

„Dvacátého července ve farním kostele na varhany přednese Lukáš Hurtík skladby Bacha, Brixiho, Vaňhala či Smetany. Třetího srpna následuje varhanní koncert Martina Jakubíčka za spoluúčasti Tomáše Matuly na trubku," doplnil Menšík.

Koncerty vyvrcholí 24. srpna v zámecké kapli vystoupením Slovanského kvarteta. To připomene Antonína Dvořáka i Leoše Janáčka. (vla)