Autor přelomové knihy nazvané Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů se tento týden sešel v Lichtenštejnském muzeu ve Vídni s knížetem Hansem Adamem II. a jeho synem korunním princem Aloisem.

„Společně se dvěma českými historiky jsme jednali o spolupráci v oblasti historického bádání. Při tom jsme hovořili i o dalších oblastech zahájené spolupráce mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou,“ řekl Juřík.

Jak prozradil, v současné době se připravuje velká výstava z knížecích a bývalých lichtenštejnských sbírek v České republice. Bude zaměřena na období empíru a klasicismu. V květnu až říjnu 2010 ji bude hostit Valdštejnský palác v Praze.

„Dalším krokem je mezinárodní konference o Lichtenštejnech ve střední Evropě, která by se měla letos na podzim konat v Olomouci. To bylo také hlavní téma naší návštěvy ve Vídni,“ vysvětloval amatérský historik.

„Je pro mne pozoruhodné a současně potěšující, že všechny tyto aktivity, po čtyřiašedesáti letech mlčení, spustila má kniha, kterou loni v září přijel kníže pokřtít do Valtic. Právě během jeho soukromé cesty bylo v Mikulově a Valticích dohodnuto zahájení spolupráce s Jihomoravským krajem, Národním památkovým ústavem a obecně s Českou republikou,“ připomněl Juřík.

Hans Adam II. čtrnáctého února oslaví své pětašedesáté narozeniny a tento rok bude dvacátým rokem jeho vlády. O svých zkušenostech z řízení státu vydal koncem roku 2009 knihu Stát ve třetím tisíciletí. Obsahuje řadu postřehů a také doporučení, jak by měl být stát v novém tisíciletí organizován, řízen a rozvíjen.