„Touto knihou jsme se snažili připomenout lidi, kteří se po sto let věnovali folklórní tradici ve Velkých Bílovicích. Na knize je unikátní fotogalerie stárek a stárků od roku 1900 do roku 2005. Je na ní krásně vidět nejenom vývoj krojů, ale každý si tam může najít svého stařečka nebo stařenku,“ popisuje Pavel Zemánek, pod jehož vedením knihu napsal kolektiv autorů.


Čtenáři v knize najdou také podrobný popis dívčího, ženského, chlapeckého i mužáckého kroje (na snímku) i místních hodových a předhodových tradic.
Na přípravě knihy se podílela i současná starostka města Marie Vlková, Josef Zapletal z Vlastivědného muzea, Libuše Kadrnková, která se zabývá kroji a další autoři.


„Se sběrem materiálů jsme začali už rok před vydáním knihy. Vycházeli jsme z textových popisů hodové tradice i z ústních pramenů. Při sestavování knihy jsme se inspirovali také články autorů, kteří popisovali naše hodové zvyky,“ říká Zemánek.


Kniha o velkobílovických krojích má dvě části. „V první z nich jsou popsány hodové tradice. V druhé části si mohou čtenáři prohlédnout zmíněné fotografie stárek a stárků. Spolupracovali jsme s vlastivědným muzeem, v jehož sbírkách jsou fotografie uloženy. Nejsou tam úplně všechny, ale chybí jich asi jen pět procent,“ uzavírá.