Kníže Josef Václav z Lichtenštejna dostal kdysi nástěnné koberce darem od pruského krále Fridricha II. Po druhé světové válce z Valtic zmizely neznámo kam. „Některé později zakoupila bohatá italská rodina Carraro Rizzoli. Před sedmi lety je dali do dražby a lichtenštejnská knížata je získala zpět do svých sbírek. A zapůjčili nám je," odhalil minulost gobelínů kastelán zámku Michal Tlusták. Vrátily se na valtický zámek po téměř sedmdesáti letech.

PŘEMYSL SPĚVÁK