Teď už malovaná i trojrozměrná dílka zdobí prostory knihovny, a lidé si tak mohou prohlédnout nápady malých i starších dětí. „Obrázky teď budou do konce května v knihovně. Ale zájem o ně projevil i skanzen ve Strážnici, kam díla přesuneme na prázdniny,“ měla radost pořadatelka akce Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi. Mezi nejčastější motivy patřila říkadla Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček nebo Vařila myšička kašičku.

Mezi nejúspěšnější výtvarníky patřila v první kategorii Eliška Mitričková ze Základní a mateřské školy kapitána Nálepky z Charvátské Nové Vsi, druhou kategorii ovládl kolektiv dětí výtvarného kroužku ze stejné školy, ve třetí kategorii získala první místo Kateřina Nešporová ze Základní školy Komenského a v poslední kategorii se nejlépe vedlo Daniele Šlapanské ze Základní školy Slovácká. Všichni ocenění získali odměny.