Zlatislava Krůzová. Toto jméno je od začátku spjato s národopisnými soubory v Mikulově. Dnes dvaasedmdesátiletá umělecká vedoucí se v sobotu v zámeckém sále dočkala velkého potlesku. Její dvě „děti“ – Palavánek a Palavěnka – slavily výročí. V sále plném lidí předvedly svá pásma, s nimiž řadu let okouzlují návštěvníky nejrůznějších akcí.

„Před pětatřiceti lety jsem byla ředitelkou Základní školy v Horních Věstonicích. Tehdy bylo nutné, aby škola účinkovala při nejrůznějších akcích. A tak jsem si řekla, že dám dohromady kroužek,“ vzpomínala Krůzová na začátky souboru Palavánek.

Začátky byly podle ní těžké. Každý kroj byl jiný a rodiče dětí dělaly zrovna v tu dobu v Horních Věstonicích fašank. Chtěli založit národopisnou skupinu, a tak se zrodil národopisný kroužek Palavánek. Začínal sice bez muziky, ale děti pravidelně nacvičovaly a vystupovaly.

Později se soubor přestěhoval do Dolních Věstonic a několik měsíců po sametové revoluci už zkoušel v Mikulově, kde funguje dodnes. Už osmadvacet let doprovází dětské soubory cimbálová muzika Základní umělecké školy Mikulov.

„Zájem je pořád velký. Dřív chodily do Dolních Věstonic děti i z Mikulova. Některé dokonce chodily do školy, aby mohly být v Palavánku. Proto taky vznikla Palavěnka,“ vysvětlila Krůzová. Dnes jsou rodiče rádi, když jejich ratolest může vystupovat v Palavánku či Palavěnce.

Náležitě pyšné je na své národopisné soubory i vedení města. „Každý z nás vnímá že je to spousta let práce, že se to nezrodilo za rok či dva. Na začátku myšlenky stála paní Krůzová. Té patří jedno velké poděkování,“ podotkla mikulovská místostarostka Ilona Žišková Vágnerová, která předala umělecké vedoucí souborů velkou kytici.

Sumář dětských národopisných souborů Palavánek a Palavěnka je obdivuhodný. Za dobu svého působení uskutečnily spolu s cimbálovou muzikou Základní umělecké školy Mikulov 940 vystoupení.

„Je nutné, aby tomu vždycky někdo dal směr a obklopil se lidmi, kteří mají stejné názory a stejnou chuť tohle provozovat,“ poznamenala zakladatelka národopisných souborů v Mikulově.

Dětský národopisný soubor Palavěnka vede od roku 2005 Vladimíra Bartošová. Má na starosti děti od pěti do deseti let, které následně přestupují do Palavánku. „Dnes je nás čtyřiatřicet, což je velký počet. Je to docela náročné, ale i poučné,“ svěřila se s úsměvem.

Vedoucí Palavánku Marie Dostálová má na starosti dvaadvacet dětí. „Děcka je těžké ukočírovat. Ty starší ještě těžší než mladší,“ vylíčila.