„Na městské muzeum a galerii se poměrně často obrací veřejnost s požadavkem na zakoupení pamětních mincí, replik starých zbraní a podobných předmětů. Také se setkáváme s nepříjemnými reakcemi těchto zájemců kvůli nedodržení našich údajných závazků. Vzhledem k tomu, že naše instituce tyto služby nenabízí, zjišťovali jsme, proč k těmto situacím dochází,“ uvedla ředitelka Městského muzea a galerie Břeclav Jana Kramářová.

Výsledkem je podle ní zjištění, že veřejnost si městskou instituci zaměňuje se soukromou společností Muzejní galerie. Ta sídlí v Břeclavi v ulici Na Zahradách 3170 a podle výpisu z obchodního rejstříku patří maďarským vlastníkům. „Městské muzeum a galerie Břeclav se tímto veřejně distancuje od jakékoliv činnosti Muzejní galerie a za komplikace spojené s touto záměnou se případným poškozeným omlouvá. Bohužel se nám nepodařilo se zástupci maďarské firmy navázat jakýkoliv kontakt za účelem řešení vzniklých nedopatření, a proto volíme cestu tohoto veřejného oznámení,“ sdělila Kramářová.