Kramářová je v současné době ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Břeclav. Jak se svěřila, jedním z důvodů, proč se přihlásila do výběrového řízení, bylo rozhodnutí opustit současné zaměstnání. „Na úřadě pracuji pět let, takže jsem chtěla změnu - přinést nový vítr do plachet,“ řekla.

„Ve státní správě jsem strávila deset let. Další tři roky před tím jsem pracovala také ve valtické nemocnici, která v tu dobu měla insitut příspěvkové organizace, takže se v problematice chodu příspěvkových organizací dostatečně orientuji“ dodala Kramářová, kterou ještě do konce měsíce čeká to hlavní. Musí se seznámit s představou Rady města o chodu instituce.

Jak nastínil tajemník břeclavské radnice Dalibor Neděla, stěžejním úkolem nového vedení muzea bude nutnost snížit jeho provozní závislost na rozpočtu města.