Hustopečský kroužek je rozdělený do dvou věkových kategorií a navštěvují jej také děti z blízkého okolí. Na parketu všichni předvedli, co se zatím naučili, a to za doprovodu dechové hudby Palavanka.