V pořadí už pátý dětský den v Rakvicích byl znovu neobyčejně pestrý. Dětem zahrálo pražské divadlo Krapet, zazpívala Jolana Smyčková ze Semaforu, zatancovali břeclavští Actiwity DC, předvedly se břeclavské gymnastky, folklorní Břeclavánek i další.

Známý moderátor Petr Salava také okořenil program několika soutěžemi, při kterých si řada dětských diváků vyzkoušela na pódiu úlohu účinkujících.

Pořádající společnost Mikro Trading, která sídlí v sousedním Podivíně a zabývá se prodejem hraček, navíc pomohla dobré věci. Kromě toho, že sobotní program připravila, darovala dětem hračky a nabídla dobroty, výtěžek z dobrovolného vstupného předá neziskové organizaci Kopretina, která se zaměřuje na pomoc tělesně postiženým.