„Židovská komunita v Břeclavi formovala nejen hospodářský, ale i kulturní, společenský a politický život města. Počátky této komunity můžeme doložit už ve čtrnáctém a patnáctém století a konec její staleté existence přivodily až tragické události druhé světové války,“ připomněla krátce historii břeclavská historička a etnografka Alena Káňová, která začala se shromažďováním potřebných materiálů už před několika měsíci.

Výstava je rozdělena na několik témat. Úvodní panelová část seznámí zájemce s historií a základní charakteristikou židovství. „Panely věnované vlastním dějinám Židů v Břeclavi připomínají nejstarší středověké osídlení a vývoj židovské čtvrti, takzvaného ghetta,“ dodala Káňová s tím, že velké pozornosti se dostává především devatenáctému století, tedy období, kdy židovské osídlení dosáhlo v Břeclavi největšího rozmachu. Židé se plně zapojili do politického, společenského, hospodářského a kulturního života, a to také díky tomu, že jim byly po roce 1848 přiznány plná občanská práva a svobody.

Část výstavy se věnuje i významné roli rodiny Kuffnerů, která podle slov historičky svým významem překročila nejen rámec původního lichtenštejnského panství, ale sehrála i výraznou úlohu v hospodářském rozvoji habsburské monarchie. A to především v odvětví cukrovarnictví. „Za tento přínos říši získalo několik členů rodiny i šlechtické tituly,“ upozornila Káňová.

Na několika panelech se Káňová zabývá také historickými židovskými památkami ve městě. Připomíná především synagogu postavenou v roce 1868, židovský hřbitov a zbytky ghetta.

„Historie židovské komunity ve dvacátém století zachycuje aktivní začlenění jejích příslušníků do společnosti nově vzniklé Československé republiky – účast v různých společenských, kulturních i sportovních spolcích. Končí však bohužel nejtragičtější kapitolou židovské historie, událostmi holocaustu. Závěrečný soudobý fotomateriál přeživších břeclavských Židů ukazuje, že židovská historie se dnes již nepíše v městě Břeclavi, ale ve státě Izrael,“ upozornila historička.

Návštěvníci stálé výstavy si kromě historie Židovství v Břeclavi mohou prohlédnout i několik dochovaných materiálů z židovských obcí v Lednici a Podivíně.

Až do konce ledna lidé navíc mohou v synagoze zhlédnout i barevné fotografie architekta Jaroslava Klenovského s názvem Židovské památky na Moravě.