Absolvoval Vojenskou hudební školu a Státní konzervatoř Brno v oboru trubka. Po svém působení profesionálního hudebníka v různých orchestrech nastoupil jako učitel žesťových nástrojů v mikulovské „lidušce“. Kromě individuální výuky se věnoval i komorní a souborové hře. Jeho žáci se umísťovali v odborných soutěžích na předních místech.

Již dva roky po nástupu v lidové škole umění založil dětský dechový soubor, který úspěšně reprezentoval školu i město Mikulov v různých soutěžích. Když v sedmdesátých letech vznikl soubor Mikulovanka, stal se zástupcem amatérské kultury nejen v České republice, ale i v zahraničí. Po revoluci působil Karol Porubský jako ředitel základní umělecké školy až do roku 2000, a zastával i další významné funkce - byl předsedou okresní, krajské a členem ústřední umělecké rady pro žesťové nástroje. Když ze školy v roce 2001 odcházel, šla s ním i žákovská dechovka umělecké školy, známá jako Harcovníci.

Kromě pedagogické práce stojí za pozornost i autorská činnost. Jeho skladby hrají v rozhlase i v televizi. Ty nejosobnější melodie si otextovává sám. Nepíše ale skladby jen pro dechovku, ale také přednesové skladby pro žesťové nástroje, zpěv a klavír.

Karol Porubský stál i u zrodu Mikulovských hudebních slavností, soutěže O zlatý hrozen jižní Moravy, přehlídky dětských a mládežnických dechových hudeb O pohár starosty města Mikulova, přehlídky dětských cimbálových muzik Vzpomínka na Josefa Košuliče.
V roce 1993 založil Sdružení hudebníků města Mikulova a stal se jeho předsedou. Karol Porubský pracuje také jako poradce, scénárista i aktivní hudebník.