Jsou mezi nimi i uličky ze čtyřiadvaceti obcí Břeclavska. Chce tak přiblížit život ve vinných sklepech v průběhu několika staletí. „Autentické zážitky, zápisy z kronik a vinařský folklór jsme doplnili o jedinečnou fotodokumentaci sklepních uliček i jednotlivých sklepů,“ uvedl Juraj Flamik z Nadace Partnerství.
Projekt spolufinancuje Evropská unie a Jihomoravský kraj. „Sklepní uličky jsou ikonou vinařské turistiky, symbolizují pro návštěvníky tradice, produkty i práci jihomoravských vinařů. Jejich potenciál pro rozvoj vinařské turistiky je však zatím spíše nevyužitý,“ řekl jeden z autorů publikace Jan Grombíř.