Ten před lety založil učitel hudby Antonín Šmarda a navázal tím na práci svého otce. Zemřel uprostřed tvůrčí práce v loňském roce, ale jeho svěřenci jdou v načaté práci dál.

Sbor, který se skládá výhradně z amatérských zpěváků, převzala Pavla Toncrová z Vranovic. „Panu Šmardovi jsem už několik let pomáhala, zkoušeli jsme společně. Měl hodně cílů, které bohužel nestačil dokončit,“ vzpomněla na Šmardův předčasný odchod.

Sbor se ale rozhodl v práci dále pokračovat. „Nacvičili jsme první samostatné vystoupení, které se uskutečnilo v listopadu v hustopečském kostele. Koncert se velmi povedl a byl to pro nás pro všechny impuls jít dál. Pokud sbor bude mít chuť, ráda ho povedu všemi silami, co zvládnu,“ vyznala se nová sbormistryně.

Na premiérový Novoroční koncert si Šmardovi pěvečtí potomci přizvali do hustopečského kostela svatého Václava také hosty. Byly jimi Smíšený pěvecký sbor Cantamus Corde z Jezeřan – Maršovic a Žesťový kvartet ze Základní umělecké školy Hustopeče. O klavírní doprovod pěveckých sborů se postaral Robert Zeman. Milým překvapením na závěr byla společná skladba Adeste fideles.

Početné publikum si vyslechlo veskrze skladby vánoční, které prodloužily sváteční náladu pozvolna ubývajících novoročních dní. Nadšení a radost, které se kostelem šířily společně se zpěvem, byly nepřehlédnutelné.

„Každý ve sboru zpívá jen pro radost, protože má zpěv rád,“ řekla Toncrová a potvrdila, že by rádi v načaté tradici Novoročních koncertů pokračovali. „Máme také v plánu uspořádat nějaký jarní nebo letní koncert,“ dodala.