Křížová cesta s patnácti kaplemi vede na vrchol Svatého kopečku, kde stojí poutní kostel svatého Šebestiána, zvonice a kaple s raně barokní výzdobou. Poutní místo ale není v nejlepším stavu. A to i přesto, že je stezka historicky velmi cenná.

Každoročně v září se tu při tradiční Mariánské pouti už čtyři sta let schází stovky křesťanů. Radní proto chtějí památku obnovit a prosadit její zápis na seznam Unesco.

Samotný kopeček je přírodní rezervací a součástí Chráněné krajinné oblasti Pálava. Roste zde mnoho druhů vzácných druhů rostlin. Také je odsud překrásný výhled na okolní krajinu a do Rakouska.