„Letošním kurátorem Dílny se stal vynikající fotožurnalista Antonín Kratochvíl, který se ale kvůli pracovním povinnostem v Jižní Africe nemohl dnešního zahájení zúčastnit,“ uvedla sympozium loňská kurátorka Eva Eisler. Na akci si mohli příchozí prohlédnout také zpřístupněnou část výstavy děl z minulých Dílen.