Je doma

Pepa říká manželce: „Až někdo bude volat, nikomu neříkej, že jsem doma.“ Zazvoní telefon, manželka ho zvedne. Po chvíli mluvení říká: „Manžel je doma!“ – „Sakra, říkal jsem ti, aby jsi nikomu neříkal, že jsem doma.“ – „Uklidni se, to nebyl telefon pro tebe!“