„Podařilo se mi dohledat v Židovském muzeu v Praze dva předměty, které jsou jediné dochované z původního interiéru břeclavské synagogy. Sehnala jsem i peníze na restaurování a muzeum nám následně předmět, konkrétně ukazovátko na tóru, zapůjčilo,“ uvedla ředitelka muzea Alena Káňová. Jak dodala, zájemci o židovství se mohou už od začátku dubna těšit v synagoze na novou výstavu, jež představí židovské zvyky a tradice.