Doležal vystudoval umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti 
a poté se dlouhou dobu živil jako reklamní grafik. Stal se zakládajícím členem výtvarné skupiny A6, v současnosti je členem Sdružení břeclavských výtvarníků 
a předsedou občanského sdružení Krasula.

Tvorba Pavla Doležala je rozmanitá jak technologicky, tak tematicky. „Nalezneme v ní interiérové vitráže a leptané sklo, fotografii, malbu, ale i technologicky náročné kombinace uměleckých technik, které dokazují jeho uměleckou zručnost, talent a zkušenost," dodala Kuhnová. Vernisáž se koná ve čtvrtek v pět hodin odpoledne.